Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Darius Bujokas

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • rengia ar dalyvauja rengiant valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninio turinio kūrimą ir valdymą, paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip valstybės archyvai laikosi teisės aktuose nustatytų dokumentų skaitmeninio turinio valdymo, dokumentų naudojimo reikalavimų;
 • koordinuoja valstybės archyvų teikiamas viešąsias paslaugas;
 • koordinuoja LVAT – archyvų srities Nacionalinio skaitmeninimo kompetencijos centro – veiklų vykdymą ir dalyvauja vykdant valstybės archyvuose saugomų dokumentų skaitmeninimo stebėseną;
 • koordinuoja tarpinstitucinių programų, susijusių su archyvinių dokumentų identifikavimu, paieška ir tvarkymu, įgyvendinimą valstybės archyvuose, perkelia informaciją apie identifikuotus archyvinius dokumentus į elektroninę erdvę;
 • studijuoja istoriografinę / bibliografinę medžiagą bei renka ir sistemina informaciją apie su Lietuva susijusius dokumentus ar jų kompleksus, kuriuos Lietuvos tyrinėtojai jau yra identifikavę užsienio archyvuose;
 • renka informaciją, kokių dokumentų ar jų kompleksų kopijos yra saugomos užsienio muziejuose, bibliotekose, mokslo ir studijų institucijose;
 • kaupia žinomų su Lietuva susijusių archyvinių dokumentų ir jų kompleksų, saugomų užsienyje, informacinį katalogą, teikia informaciją apie iš užsienio gautus dokumentus;
 • tvarko Lietuvoje saugomų užsienio lietuvių archyvų aprašymo duomenis;
 • konsultuoja valstybės archyvų valstybės tarnautojus ir darbuotojus skaitmeninio turinio valdymo klausimais;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, kuriuose svarstomi dokumentų skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo, dokumentų naudojimo klausimai;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį vienoje iš atminties institucijų (archyve, muziejuje, bibliotekoje) ar darbo istorijos tyrimų, komunikacijos srityje patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų naudojimą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti dokumentų aprašymo ir skaitmeninimo standartus;
 • gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, daryti išvadas;
 • mokėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą, turėti gerus bendravimo įgūdžius;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo priemonėmis, gebėti dirbti su turinio valdymo sistemomis;
 • mokėti anglų kalbą C1 lygiu;

 

 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:35