Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jurgita Radėnienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 

 • rengia ar dalyvauja rengiant valstybės archyvuose saugomų dokumentų tvarkymą, aprašymą ir apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • kontroliuoja, kaip valstybės archyvai laikosi valstybės archyvuose saugomų dokumentų apskaitos tvarkymo reikalavimų, koordinuoja valstybės archyvuose saugomų dokumentų aprašymą ir pateikimą Elektroninio archyvo informacinės sistemos (toliau – EAIS) priemonėmis, konsultuoja valstybės archyvus dokumentų aprašymo ir skaitmenintų objektų pateikimo EAIS klausimais;
 • tvarko aprašų duomenis EAIS, vertina ir aprobuoja valstybės archyvų pateiktus jų saugomų dokumentų aprašus;
 • vertina apskaitos dokumentų (jų duomenų), kuriuos EAIS priemonėmis derina valstybės archyvai, atvaizdavimo korektiškumą EAIS Aprašų tvarkymo modulyje, teikia pastabas ir siūlymus;
 • pagal kompetenciją vertina, kaupia ir tvarko duomenis Integralioje administracinių paslaugų sistemoje;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie EAIS Aprašų tvarkymo modulio funkcionavimą, teikia siūlymus dėl sistemos tobulinimo;
 • teikia informaciją apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų saugomus dokumentus ir jų paieškos priemones;
 • pavaduoja už asmenų aptarnavimą LVAT atsakingą darbuotoją jo nesant;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą, aprašymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, taip pat Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti dokumentų aprašymo standartus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą, turėti gerus bendravimo įgūdžius.

 

 

_ _ _  

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:30