Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Daina Čenytė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 

 

 • rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės savivaldybėms perduotos likviduotų juridinių asmenų dokumentų tvarkymo funkcijos vykdymą, projektus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • analizuoja savivaldybių administracijų pateiktus duomenis apie jų saugomus likviduotų nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentus;
 • koordinuoja LVAT ir valstybės archyvų administracinių paslaugų teikimą;
 • priima asmenis jiems atvykus į LVAT, aptarnauja asmenis telefonu, teikia informaciją dėl dokumentų paieškos;
 • priima ir nagrinėja asmenų prašymus išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus, pateikti informaciją;
 • teikia informaciją apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų saugomus dokumentus ir paieškos priemones;
 • identifikuoja nevalstybines organizacijas, privačius juridinius asmenis, saugančius buvusių valstybinių įstaigų ir įmonių personalo dokumentus, pildo Integralios administracinių paslaugų sistemos (toliau – IAPS) Personalo duomenų bazę naujais įrašais;
 • konsultuoja valstybės archyvų darbuotojus ir išorės vartotojus IAPS Personalo duomenų bazės naudojimo klausimais, skirsto užduotis, susijusias su IAPS priemonėmis asmenų pateiktais prašymais;
 • atlieka informacijos paiešką ir kaupia duomenis apie dokumentų saugotojus, jų turimus dokumentus, susijusius su darbo santykiais, teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones, privačius juridinius ir fizinius asmenis dėl šių dokumentų paieškos;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti 2 metų darbo aptarnaujant asmenis patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, informacijos teikimą ir ribojimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, taip pat Lietuvoje įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų, įmonių ir organizacijų valdymo struktūrą;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti rusų ir anglų ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą.

 

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 12:38