Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Angelė Tamulevičiūtė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 

 • teikia siūlymus Lietuvos vyriausiajam archyvarui dėl finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srities politikos formavimo ir įgyvendinimo, LVAT ir valstybės archyvų finansavimo rengiant strateginius planus;
 • rengia LVAT finansų valdymą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją prisideda prie teisės aktų projektų, susijusių su valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimu, rengimo;
 • nustatytąja tvarka ir terminais teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui LVAT buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją;
 • pagal kompetenciją vizuoja skyriaus ir LVAT parengtus dokumentų projektus;
 • kontroliuoja LVAT buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal FVAIS programą;
 • koordinuoja, konsultuoja ir kontroliuoja valstybės archyvus dėl programų priemonių finansavimo per kompiuterizuotas sistemas VBAMS ir FVAIS;
 • konsultuoja valstybės archyvus buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais, esant poreikiui pagal kompetenciją duoda nurodymus archyvų atsakingiems darbuotojams;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginius ir metų veiklos planus bei ataskaitas;
 • esant poreikiui padeda rengti LVAT planavimo dokumentus pagal Strateginio planavimo darbo grupės pateiktus siūlymus arba suveda duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą ir vykdo strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
 • analizuoja valstybės archyvų pateiktas ketvirčių ir metines biudžeto programų sąmatų įvykdymo ataskaitas;
 • rengia programų sąmatų projektus, teikia siūlymus dėl gautų asignavimų naudojimo prioritetų;
 • esant poreikiui apskaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti;
 • esant poreikiui analizuoja savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas;
 • vykdo lėšų naudojimo ir apskaitos priežiūrą LVAT ir valstybės archyvuose;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 •  
 • turėti aukštąjį universitetinį ekonominį išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo patirtį finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
 • gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa DB „Apskaita“, standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal VSAFAS reikalavimus, AB „Swedbank“ elektroninių paslaugų programa ir kt.;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:50