Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Irma Dagė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ar dalyvauja rengiant elektroninių dokumentų valdymą ir perdavimą valstybės archyvams reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • dalyvauja rengiant dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • rengia įslaptintų dokumentų administravimą reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro kompetenciją;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymu susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip administruojamas Nacionalinis dokumentų fondas;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip valstybės archyvai prižiūri elektroninių dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių elektroninių dokumentų valdymo praktiką;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, kuriuose svarstomi elektroninių dokumentų valdymo klausimai;
 • vertina valstybės archyvų per Elektroninio archyvo informacinę sistemą pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia dėl jų pastabas ar siūlymus;
 • konsultuoja elektroninių dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti 2 metų dokumentų ir archyvų valdymo srities darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų ir archyvų valdymą, įslaptintos informacijos administravimą;
 • žinoti dokumentų valdymo srities tarptautinius standartus;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-04-12 13:15