Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rima Cicėnienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 

 • rengia LVAT finansų valdymą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją prisideda prie teisės aktų projektų, susijusių su valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimu, rengimo;
 • teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui LVAT buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus ir susijusią informaciją;
 • stebi ir kontroliuoja LVAT buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymą pagal naudojamas programas;
 • atlieka LVAT finansinių dokumentų einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
 • tvarko LVAT turto apskaitą;
 • rengia pažymas apie buvusių darbuotojų, kurių asmens sąskaitų kortelės apie darbo užmokesčio apskaičiavimą saugomos LVAT archyve, draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo pensijai apskaičiuoti;
 • analizuoja valstybės archyvų pateiktas metų ir ketvirčių etatų ir darbo užmokesčio plano įvykdymo ataskaitas, dalyvauja sudarant suvestines;
 • stebi ir analizuoja valstybės archyvų finansinių ataskaitų rinkinio metinių duomenų pateikimą į VSAKIS sistemą;
 • kontroliuoja valstybės archyvų programų sąmatų vykdymą pagal ekonominę klasifikaciją;
 • vykdo lėšų naudojimo ir apskaitos priežiūrą valstybės archyvuose;
 • apskaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti;
 • analizuoja savivaldybių administracijų pateiktas ataskaitas;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja valstybės archyvus;
 • dalyvauja rengiant LVAT strateginį veiklos planą – suveda valstybės archyvų pateiktų lėšų poreikio apskaičiavimus;
 • teikia duomenis į Seimo Audito komiteto informacinę sistemą (AKIS);
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti aukštąjį universitetinį ekonominį išsilavinimą, profesinių žinių ir darbo patirties finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
 • gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, daryti išvadas;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa DB „Apskaita“, standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal VSAFAS reikalavimus, AB „Swedbank“ elektroninių paslaugų programa ir kt.;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:43