Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rūta Sakalauskienė

2019-01-01

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • rengia ar dalyvauja rengiant dokumentų vertinimą, kaupimą ir perdavimą valstybės archyvams reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • rengia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą ir jo pakeitimus;
 • dalyvauja rengiant dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus ar išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymu susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • teikia siūlymus Lietuvos vyriausiajam archyvarui dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams;
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu kontroliuoja, kaip administruojamas Nacionalinis dokumentų fondas;
 • pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus už nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
 • koordinuoja LVAT ir valstybės archyvų ir kitų šalių archyvų institucijų bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimą;
 • vertina valstybės archyvų per Elektroninio archyvo informacinę sistemą pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia dėl jų pastabas ar siūlymus;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių archyvų sistemų dokumentų vertinimo ir kaupimo praktiką;
 • pagal kompetenciją dalyvauja palaikant ryšius ir bendradarbiaujant su užsienio valstybių archyvų institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, kuriuose svarstomi dokumentų naudojimo klausimai;
 • konsultuoja dokumentų valdymą ir perdavimą toliau saugoti reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
 • pavaduoja LVAT valstybės tarnautoją, atsakingą už aprašų duomenų Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje tvarkymą, vertinimą ir valstybės archyvų pateiktų jų saugomų dokumentų aprašų aprobavimą;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti 1 metų dokumentų ir archyvų valdymo srities viešajame sektoriuje darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų ir archyvų valdymą;
 • žinoti dokumentų valdymo srities tarptautinius standartus;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:58