Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Vilma Važgienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

 

 • koordinuoja LVAT strateginio veiklos plano, LVAT metinio veiklos plano, veiklos ataskaitų rengimą;
 • inicijuoja LVAT strateginio veiklos plano projektą ir dalyvauja jį rengiant;
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities vidutinės trukmės planavimo dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;
 • sistemina ir apibendrina LVAT administracijos padalinių ir valstybės archyvų pasiūlymus dėl LVAT strateginio veiklos plano ir jo įgyvendinimo kontrolės tobulinimo;
 • dalyvauja rengiant veiklos vertinimo kriterijų techninių aprašymų projektus;
 • rengia LVAT ir valstybės archyvų veiklos planų ir ataskaitų formas, apibendrina LVAT administracijos padalinių ir valstybės archyvų teikiamus pasiūlymus;
 • dalyvauja rengiant LVAT metinį veiklos plano projektą, apibendrina LVAT administracijos padalinių teikiamus pasiūlymus;
 • sudaro LVAT ir valstybės archyvų vykdomų programų įgyvendinimo ketvirčių, pusmečio ir metų rodiklių suvestines;
 • koordinuoja, dalyvauja rengiant LVAT veiklos ataskaitų (ketvirčių, metų) projektus;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją atsakingoms institucijoms apie atskirų strategijų, programų ar tarpinstitucinių veiklos planų priemonių įgyvendinimą, kitus veiklos statistinius duomenis;
 • suveda duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą ir vykdo nuolatinę strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
 • teikia pasiūlymus dėl veiklos planavimo proceso tobulinimo, LVAT ir valstybės archyvų veiklos kokybės gerinimo, siekiant pagerinti jų veiklos efektyvumą;
 • pagal kompetenciją rengia ir vertina teisės aktų projektus;
 • teikia metodinę pagalbą valstybės archyvams veiklos planų ir ataskaitų rengimo klausimais;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų ir archyvų valdymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, strateginį planavimą;
 • išmanyti LVAT veiklos sritį;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu);
 • mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

_ _ _ 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-01-02 11:40