Gaurės g. 4a, 72331 Tauragė, tel. (8 446) 62 021, faks. (8 446) 62 027,
el. p. taurag.aa@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304438287

 

Istorija

     Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas  įsteigtas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-957 "Dėl Klaipėdos regioninio valstybės archyvo filialų įsteigimo" baigus savo veiklą Tauragės apskrities archyvui, kuris buvo įsteigtas 1996-05-15 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 16 „Dėl archyvo steigimo ir likvidavimo“ nuo 1996-06-28 likvidavus Raseinių apygardos archyvą ir numačius iki 1996-06-25 perkelti šio archyvo dokumentų fondus į Tauragės apskrities archyvą. Iš Raseinių apygardos archyvo buvo perimti Tauragės apskrities teritorijoje buvusių ir esančių valstybinių, vietinės valdžios ir valdymo bei kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų nuolatinio saugojimo veiklos dokumentai su jų apskaitos ir paieškos dokumentais.

     Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-06 įsakymu Nr. 30 „Dėl dokumentų fondų perdavimo-priėmimo“ Tauragės apskrities archyvui pavesta nuo 1996-07-01 vykdyti priklausančias funkcijas.

     Klaipėdos regiono valstybės archyvo Tauragės filialas kaupia ir saugo Tauragės apskrities teritorijoje buvusių ir esančių valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų nuolatinio saugojimo veiklos dokumentus, užtikrina visuomenės priėjimą prie saugomų dokumentų, atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, esančių Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonuose bei Pagėgių savivaldybėje, veiklos dokumentų valdymo priežiūrą, teikia mokamas dokumentų tvarkymo, paieškos, mokymo ir konsultavimo paslaugas.

  

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Raimonda Veisienė,
Informacija atnaujinta: 2017-01-13 14:57