Gaurės g. 4a, 72331 Tauragė, tel. (8 446) 62 021, faks. (8 446) 62 027,
el. p. taurag.aa@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304438287

 

Saugome

Archyvo fondai: Tauragės filiale saugoma 620 fondų, kuriuos sudaro 149307 apskaitos vienetai, įrašyti į 848 apyrašus. Dokumentai užima 1830 tiesinių metrų lentynų. Filiale saugomi dokumentai sudaro kelis kompleksus.

Prieškario metų (1936-1937 m., 1939 m.) dokumentų kompleksą sudaro Žemės ūkio banko Tauragės skyriaus ir žemės ūkio kredito draugijų dokumentai.

Tarybinio laikotarpio (1940-1941 m., 1943-1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro tuo laikotarpiu veikusių Tauragės ir Jurbarko apskričių, Tauragės, Jurbarko, Šilalės, Pagėgių ir Skaudvilės miestų ir rajonų vietinės valdžios ir valdymo, teisingumo, notarų, planavimo, statistikos, finansų, statybos, transporto, prekybos, sveikatos apsaugos, mokymo ir švietimo, kultūros įstaigų, kolūkių, tarybinių ūkių, pramonės įmonių visuomeninių bei kitų organizacijų veiklos dokumentai.

Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro nuo 1990 metų Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės (nuo 2000 m.) teritorijose veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei įmonių veiklos dokumentai.

 

 

 

 

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Raimonda Veisienė,
Informacija atnaujinta: 2017-01-13 14:59