Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Įsakymai

 

 

Reguliavimo srities teisės aktų paieška

 

 

2017 metai

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-91, 2017-09-08

Dėl 2017 metų asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, perskirstymo

Įsigalioja 2017-09-09, Užregistruota TAR 2017-09-08, Identifikacinis kodas 2017-14402

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-88, 2017-08-31

Dėl iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro išregistruotų įstaigų ir įmonių ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų juridinių asmenų registravimo dokumentų saugojimo termino

Įsigalioja 2017-09-01, Užregistruota TAR 2017-08-31, Identifikacinis kodas 2017-13932

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-87, 2017-08-22

Dėl Originalios nacionalinių filmų medžiagos perdavimo valstybės archyvams tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja 2017-08-23, Užregistruota TAR 2017-08-22, Identifikacinis kodas 2017-13543

 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-79, 2017-05-04

Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo

Įsigalioja 2017-05-06, Užregistruota TAR 2017-05-05, Identifikacinis kodas 2017-07589

 

Lietuvos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-377, 2017-02-20

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2017-03-02, Užregistruota TAR 2017-03-01, Identifikacinis kodas 2017-03409

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-10, 2017-02-14

Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų

Įsigalioja 2017-02-15, Užregistruota TAR 2017-02-14, Identifikacinis kodas 2017-02542

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-7, 2017-02-03

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamai valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigalioja 2017-02-04, Užregistruota TAR 2017-02-03, Identifikacinis kodas 2017-02017

 

2016 metai

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-123, 2016-12-28

Dėl 2017 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo

Įsigalioja 2017-01-04, Užregistruota TAR 2017-01-03, Identifikacinis kodas 2017-00429

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-121, 2016-12-21

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2017-01-01, Užregistruota TAR 2016-12-23, Identifikacinis kodas 2016-29267

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-112, 2016-12-06

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2017-01-01, Užregistruota TAR 2016-12-08, Identifikacinis kodas 2016-28391

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-101, 2016-09-07

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2016-10-28, Užregistruota TAR 2016-10-27, Identifikacinis kodas 2016-25727

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-91, 2016-09-07

Dėl 2016 metų asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, perskirstymo 

Įsigalioja 2016-09-10, Užregistruota TAR 2016-09-09, Identifikacinis kodas 2016-23476

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-90, 2016-09-07

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo  NR.(1.3E) VE-73 „Dėl 2016 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti paskirstymo" pakeitimo

Įsigalioja 2016-09-09, Užregistruota TAR 2016-09-08, Identifikacinis kodas 2016-23375

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-70, 2016-07-04

Dėl Dokumentų tvarkymo paslaugų teikėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja 2016-07-02, Užregistruota TAR 2016-07-01, Identifikacinis kodas 2016-18125


Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-63, 2016-06-16

Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų

Įsigalioja 2016-07-01, Užregistruota TAR 2016-06-16, Identifikacinis kodas 2016-17180

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-61, 2016-06-16

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-42 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijos MDOC-V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja 2016-07-01, Užregistruota TAR 2016-06-16, Identifikacinis kodas 2016-17169 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-62, 2016-06-16

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo 2016-07-01, šio įsakymo 2.14 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d, Užregistruota TAR 2016-06-16, Identifikacinis kodas 2016-17170

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-60, 2016-06-16

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo 2016-07-01, Užregistruota TAR 2016-06-16, Identifikacinis kodas 2016-17168

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-59, 2016-06-16

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. VE(1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo 2016-07-01, Užregistruota TAR 2016-06-14, Identifikacinis kodas 2016-16358

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-51, 2016-05-02

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2016-05-03, Užregistruota TAR 2016-05-02, Identifikacinis kodas 2016-10979

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-44, 2016-04-10

Dėl Elektroninio archyvo informacinės sistemos ir Integralios administracinių paslaugų sistemos naudotojų administravimo taisyklių, Elektroninio archyvo informacinės sistemos ir Integralios administracinių paslaugų sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių ir Elektroninio archyvo informacinės sistemos ir Integralios administracinių paslaugų sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-37, 2016-03-24

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2016-03-26, Užregistruota TAR 2016-03-25, Identifikacinis kodas 2016-06300

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-35, 2016-03-23

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Lėšų apskaičiavimo valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2017-01-01, Užregistruota TAR 2016-03-23, Identifikacinis kodas 2016-05774

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-34, 2016-03-23

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamai valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2017-01-01, Užregistruota TAR 2016-03-23, Identifikacinis kodas 2016-05772

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-11, 2016-02-04

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2016-02-05, Užregistruota TAR 2016-02-04, Identifikacinis kodas 2016-02319

 

 

2015 metai

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-73, 2015-12-22

Dėl 2016 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo

Įsigaliojo 2015-12-24, Užregistruota TAR 2015-12-23, Identifikacinis kodas 2015-20241

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-66, 2015-10-26

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-10-27, Užregistruota TAR 2015-10-26, Identifikacinis kodas 2015-16746

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-58, 2015-08-25

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. (1.3 E)VE-59 "Dėl 2015 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-08-26, Užregistruota TAR 2015-08-55, Identifikacinis kodas 2015-12611

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-53, 2015-08-05

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-08-06, Užregistruota TAR 2015-08-05, Identifikacinis kodas 2015-12032

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-52, 2015-08-05

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. v-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-08-06, Užregistruota TAR 2015-08-05, Identifikacinis kodas 2015-12031

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-45, 2015-07-01

Dėl Elektroninio archyvo informacinės sistemos ir Integralios administracinių paslaugų sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-43, 2015-06-25

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2003 m. gegužės 20 d. Įsakymo Nr. S1-2RN „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Įsigaliojo 2015-06-26, Užregistruota TAR 2015-06-25, Identifikacinis kodas 2015-10114

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3 E)VE-37, 2015-06-05

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-61 „Dėl Savivaldybių atsiskaitymo už Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamos valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimą ir lėšų naudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-06-06, Užregistruota TAR 2015-06-05, Identifikacinis kodas 2015-08923

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.10 E)VE-25, 2015-04-27

Įsakymas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-04-28, Užregistruota TAR 2015-04-27, Identifikacinis kodas 2015-06403

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-21, 2015-03-24

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. sausio 14 d įsakymo Nr. V-56 „Dėl lėšų apskaičiavimo valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-03-25, Užregistruota TAR 2015-03-24, Identifikacinis kodas 2015-04202

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-5, 2015-01-27

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-01-29, Užregistruota TAR 2015-01-29, Identifikacinis kodas 2015-01222

 

2014 metai 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-59, 2014-12-30

Dėl 2015 metų lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo

Įsigaliojo 2014-12-31, Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20978

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-990, 2014-12-29

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2015-01-01, Užregistruota TAR 2014-12-31, Identifikacinis kodas 2014-21186

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-57, 2014-12-29

Dėl Elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0 patvirtinimo

Įsigaliojo 2014-12-31, Užregistruota TAR 2014-12-30, Identifikacinis kodas 2014-20871

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-52, 2014-11-06

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2014-11-07, Užregistruota TAR 2014-11-07, Identifikacinis kodas 2014-16135

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-51, 2014-10-31

Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. (1.3E)VE-45, 2014-10-01

Dėl 2014 metų asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, perskirstymo

Įsigaliojo 2014-10-02, Užregistruota TAR 2014-10-01, Identifikacinis kodas 2014-13317

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3 E)-43, 2014-08-29

Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų

Įsigaliojo 2014-08-30, Užregistruota TAR 2014-08-29, Identifikacinis kodas 2014-11407

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3 E)-42, 2014-08-29

Dėl Elektroninio dokumento specifikaciją PDF-LT-V1.0 patvirtinimo

Įsigaliojo 2014-08-29, Užregistruota TAR 2014-08-29, Identifikacinis kodas 2014-11409

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3 E)-41, 2014-08-29

Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2014-08-30, Užregistruota TAR 2014-08-29, Identifikacinis kodas 2014-11410

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3E)-38, 2014-06-10

Dėl Lietuvos valstybės archyvuose saugomų išskirtinę vertę turinčių dokumentų sąrašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2014-06-19, Užregistruota TAR 2014-06-18, Identifikacinis kodas 2014-07752

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3E)-37, 2014-06-10

Dėl Ekstremalių situacijų valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalios 2015-03-01, Užregistruota TAR 2014-06-18, Identifikacinis kodas 2014-07753

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3E)-29, 2014-03-19

Dėl Lietuvos valstybės archyvuose saugomų išskirtinę vertę turinčių dokumentų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2014-03-20, Užregistruota TAR 2014-03-22, Identifikacinis kodas 2014-03383

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3 E)-28, 2014-03-18

Dėl Valstybės archyvų darbuotojų darbo apimčių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

Įsigaliojo 2014-03-20, Užregistruota TAR 2014-03-19, Identifikacinis kodas 2014-03222

 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE (1.3 E)-25, 2014-03-07

Dėl Dokumentų išsaugojimą ir prieigą prie jų užtikrinančių darbų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3 E)-24, 2014-03-04

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2014-03-06, Užregistruota TAR 2014-03-05, Identifikacinis kodas 2014-02669

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE(1.3 E)-23, 2014-02-28

Dėl 2014 metų lėšų, papildomai skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo

Įsigaliojo 2014-03-01, Užregistruota TAR 2014-02-28, Identifikacinis kodas 2014-02236

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. VE-2-(1.3 E), 2014-01-02
Dėl 2014 metų lėšų skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo

Įsigaliojo 2014-01-03, Užregistruota TAR 2014-01-02, Identifikacinis kodas 2014-00006

 

2013 metai 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-68, 2013-12-16
Dėl Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2013-12-28, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-12-27, Nr. 134-6870

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-67, 2013-12-04

Dėl Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo

Įsigaliojo 2013-12-08, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-12-07, Nr. 125-6407 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-65, 2013-11-13
Dėl Valstybės archyvuose saugomų vaizdo ir garso dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-64, 2013-11-12
Dėl Valstybės archyvuose saugomų dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-54, 2013-10-02
Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2013-10-06, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-10-05, Nr. 105-5187

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-53, 2013-09-30

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. Liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2013-10-06, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-10-05, Nr. 105-5186

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-45, 2013-06-18 

Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2013-06-21, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-06-20, Nr. 65-3295

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-44, 2013-06-12

Dėl Nacionalinio dokumentų fondo administravimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-39, 2013-04-19 

Dėl Valstybės archyvų veiklos dokumentų saugojimo terminų

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-41, 2013-04-26 

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2011 m. Sausio 11 d. Įsakymo Nr. V-50 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-27, 2013-02-14

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2013-02-17, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-02-16, Nr. 18-914

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-23, 2013-02-06
Dėl Registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar jų sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2013-02-10, Paskelbta: Valstybės žinios, 2013-02-09, Nr. 15-771 

 

2012 metai 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-68, 2012-07-02

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-158 "Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-07-02, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-07-05, Nr. 79-4132 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-67, 2012-07-02

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-157 "Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-07-02, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-07-05, Nr. 79-4131

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-65, 2012-07-02

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigaliojo 2012-07-06, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-07-05, Nr. 79-4129 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-64, 2012-06-22 

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-118 "Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-07-01, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-06-27, Nr. 72-3768

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-63, 2012-06-22 

Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-06-28, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-06-27, Nr. 72-3767 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-62, 2012-06-21 

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 "Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2012-07-01, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-06-21, Nr. 71-3705

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-61, 2012-06-15

Dėl Savivaldybių atsiskaitymo už Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamos valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimą ir lėšų naudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2012-06-22 , Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-06-21, Nr. 69-3577

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-57, 2012-05-07
Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus suteikimo
Įsigaliojo 2012-05-11, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-05-10, Nr. 54-2705 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-56, 2012-05-07
Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-05-11, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-05-10, Nr. 54-2704

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-55, 2012-05-07

Dėl Asmens duomenų tvarkymo etikos kodekso patvirtinimo   

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-51, 2012-03-22

Dėl  Elektroninio archyvo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Elektroninio archyvo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir Elektroninio archyvo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-13, 2012-01-30
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 "Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-02-03 , Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-02-02, Nr. 15-683

 

 

2011 metai

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-158, 2011-12-29

Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja: 2012-01-07, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-01-06, Nr. 3-104

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-157, 2011-12-28

Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja: 2012-01-06, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-01-05 Nr.2-64 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-156,  2011-12-27

Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja: 2011-12-31, Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-12-30, Nr. 162-7722 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. 1R-301/V-154, 2011-12-21

Dėl Susipažinimo su administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja: 2011-12-30, Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7633 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-153,  2011-12-20

Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašo patvirtinimo

Įsigalioja: 2012-01-07, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-01-06, Nr. 3-105

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr.  V-152, 2011-12-20

Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja: 2012-01-06, Paskelbta: Valstybės žinios, 2012-01-05, Nr. 2-63

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-133, 2011-10-03

Dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja: 2011-10-12, Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-10-11, Nr. 122-5780 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-122, 2011-08-24

Dėl Savanoriškai atiduodamų dokumentų, priklausiusių Lietuvos teritorijoje veikusioms buvusios SSRS specialiosioms tarnyboms, priėmimo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja: 2011-08-28, Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-08-27, Nr. 106-5033

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-119, 2011-07-12

Dėl Licencijų teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja: 2011-07-16, Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-07-15, Nr. 88-4231

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-118, 2011-07-04

Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja 2011-07-16. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-07-15, Nr. 88-4230

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-117, 2011-07-04

Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja 2011-07-16. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011-07-15, Nr. 88-4229

 

Lietuvos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-425, 2011-06-08

Dėl Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-06-17. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 73-3527

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-109, 2011-05-31

Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo nr. V‑100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2011-06-03. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 67-3209.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-100, 2011-03-09

Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-03-18. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 32-1534.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-99, 2011-03-09

Dėl Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-03-16. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 31-1472.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-80, 2011-02-23

Dėl Leidimo išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-03-02. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 25-1236.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-78, 2011-02-21

Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-02-25. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 23-1140.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-62, 2011-01-25

Dėl Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų, kuriais disponuoja privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys, perdavimo valstybės ar savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-01-28. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 11-508.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-59, 2011-01-21

Dėl Dokumentų laikino perdavimo naudotis akto formos patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-01-26. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 10-473.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-57, 2011-01-17

Dėl Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-01-23. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 9-427.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas Nr. V-56, 2011-01-14

Dėl Lėšų apskaičiavimo valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti metodikos patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2011-01-23. Paskelbta: Valstybės žinios, 2011, Nr. 9-426.

 

2010 metai

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-51, 2010-11-17

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2010-11-21. Paskelbta: Valstybės žinios, 2010, Nr. 136-6972.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-42, 2010-08-25

Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacijos MDOC-V1.0 patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2010-08-29. Paskelbta: Valstybės žinios, 2010, Nr.102-5321 .

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-41, 2010-07-30

Dėl Elektroninio archyvo informacinės sistemos nuostatų, elektroninio archyvo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo bei informacinės sistemos "Lietuvos archyvų fondų sąvadas" likvidavimo

Įsigalioja nuo: 2010-07-31. Paskelbta: Neskelbta.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-33, 2010-06-22

Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus suteikimo

Įsigalioja nuo: 2010-07-08. Paskelbta: Valstybės žinios, 2010, Nr. 80-4212.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-32, 2010-06-22

Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2010-07-09. Paskelbta: Valstybės žinios, 2010, Nr. 80-4211.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-2, 2010-01-22

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2010-01-31. Paskelbta: Valstybės žinios, 2010, Nr. 12-609.

 

2009 metai

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-84, 2009-11-02

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2009-11-06. Paskelbta: Valstybės žinios, 2009, Nr. 132-5779.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-60, 2009-09-07

Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2009-09-11. Paskelbta: Valstybės žinios, 2009, Nr. 108-4574.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-59, 2009-09-07

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2009-09-11. Paskelbta: Valstybės žinios, 2009, Nr. 108-4573.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-55, 2009-07-31

Dėl Apskričių viršininkų administracijų veiklos dokumentų saugojimo terminų

Įsigalioja nuo: 2009-08-12. Paskelbta: Valstybės žinios, 2009, Nr. 96-4091.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-19, 2009-02-06

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2009-02-13. Paskelbta: Valstybės žinios, 2009, Nr. 17-693.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-18, 2009-02-06

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-59 „Dėl Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2009-02-13. Paskelbta: Valstybės žinios, 2009, Nr. 17-692.

 

2008 metai

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-132, 2008-12-11

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-49 „ Dėl Dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2008-12-21. Paskelbta: Valstybės žinios, 2008, Nr. 146-5900.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-119, 2008-10-09

Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašo patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2008-10-15. Paskelbta: Valstybės žinios, 2008, Nr. 118-4488.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-114, 2008-10-01

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2008-10-05. Paskelbta: Valstybės žinios, 2008, Nr. 114-4378.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-87, 2008-05-20

Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2008-05-25. Paskelbta: Valstybės žinios, 2008, Nr. 59-2258.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-59, 2008-03-17

Dėl Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2008-03-23. Paskelbta: Valstybės žinios, 2008, Nr. 34-1237.

2007 metai

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-62, 2007-09-27

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2007-09-30. Paskelbta: Valstybės žinios, 2007, Nr. 102-4189.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-49, 2007-04-05

Dėl Dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2008-01-01. Paskelbta: Valstybės žinios, 2007, Nr. 41-1565.

2006 metai

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-105, 2006-12-22

Dėl Kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2007-01-05. Paskelbta: Valstybės žinios, 2007, Nr. 1-44.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-102, 2006-12-04

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2006-12-13. Paskelbta: Valstybės žinios, 2006, Nr. 135-5135.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-100, 2006-11-22

Dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2007-01-01. Paskelbta: Valstybės žinios, 2006, Nr. 127-4876.

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-41, 2006-03-15

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2006-03-22. Paskelbta: Valstybės žinios, 2006, Nr. 31-1105.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-39, 2006-03-14

Dėl Informacinės sistemos "Lietuvos archyvų fondų sąvadas" steigimo ir nuostatų patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2006-03-14. Paskelbta: .

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-12, 2006-01-11

Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2006-01-20. Paskelbta: Valstybės žinios, 2006, Nr. 7-268.

2005 metai

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-120, 2005-11-28

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-60 "Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2005-12-02. Paskelbta: Valstybės žinios, 2005, Nr. 141-5100.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-119, 2005-11-19

Dėl Leidimo išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos už Europos Bendrijos muitų teritorijos ribų formos pildymo metodikos patvirtinimo

Įsigalioja nuo: 2005-11-19. Paskelbta: .

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-118, 2005-11-18

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-101 "Dėl Valstybinių archyvų specialiųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2005-11-18. Paskelbta: .

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-64, 2005-06-08

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2005-06-12. Paskelbta: Valstybės žinios, 2005, Nr. 73-2672.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-63, 2005-06-07

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-20 "Dėl Valstybinių archyvų saugomų fondų aprašymo ir apskaitos tvarkymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2005-06-07. Paskelbta:

 

Generalinio direktoriaus  įsakymas Nr. V-60, 2005-05-24

Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2000 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2005-06-02. Paskelbta: Valstybės žinios, 2005, Nr. 69-2497. 

 

2004 metai

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-30, 2004-05-07

Dėl Generalinio direktoriaus 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-20 "Dėl Valstybinių archyvų saugomų fondų aprašymo ir apskaitos tvarkymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalioja nuo: 2004-05-08.

 

Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-1, 2004-01-09

Dėl Iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro išregistruotų įstaigų ir įmonių registravimo dokumentų saugojimo termino

Įsigalioja nuo: 2004-01-16. Paskelbta: Valstybės žinios, 2004, Nr.8-213.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2017-09-11 11:42