Sedos g. 12, 87112 Telšiai, tel. (8 444) 52 802, faks. (8 444) 52 802,
el. p. tels.aa@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304438255
Atsiskaitomoji sąskaita AB Swedbank LT397300010125008104

 

Asmenų aptarnavimas

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir prašymus priima Alma Jankauskienė (1 kab.), tel. (8 444) 52 802, el. p. a.jankauskiene@archyvai.lt.

 

Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.

Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais - ketvirtadieniais pasibaigus archyvo darbo laikui nuo 17 val. iki 17.30 val.

 

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45

 

Saugome

Telšių apskrities archyve saugoma 639 fondai, juos sudaro 956 apyrašai, į kuriuos įrašyta 178086 saugojimo vienetai. Saugomi dokumentai užima 2177 metrus lentynų. Archyve saugomus dokumentus sudaro:

nepriklausomos Lietuvos (1912-1939 m. - 1 dokumentų fondas), tarybinio (1940-1941 m., 1944-1990 m.) ir nepriklausomybės (nuo 1990 m.) laikotarpio Mažeikių, Plungės, Telšių, Rietavo apskričių bei Mažeikių, Plungės, Rietavo, Sedos, Varnių ir Telšių rajonų dokumentų kompleksai.

 

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio (1912-1939 m.) dokumentų kompleksą sudaro Telšių Žemaitės gimnazijos dokumentai.

 

Tarybinio laikotarpio (1940-1941 ir 1944-1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro:

Valstybės valdžios ir valstybės valdymo-apskričių, valsčių (1944-1950 m.) rajonų (1950-1990 m.), apylinkių vykdomųjų komitetų (1944-1990 m.) fondai.

Teisingumo-rajonų liaudies teismų (1945-1990 m.) ir notarinių kontorų (1946-1990 m.) fondai.

Pramonės-lengvosios, maisto, tekstilės, mašinų gamybos, vietinės ir kuro pramonės (1945-1990 m.) fondai.

Žemės, miško ir vandens ūkio-apskričių, valsčių žemės ūkio komisijų (1940-1941, 1944-1947 m.) žemės tvarkytojų (1940-1941, 1944-1950 m.), žemės ūkio valdybų, kolūkių ir tarybinių ūkių, miškų ūkių (1945-1990 m.), žemės ūkio įmonių (1950-1992 m.) fondai.

Finansų, draudimo-apskričių (1944-1950 m.) ir rajonų finansų skyrių (1950-1990 m.) fondai.

Liaudies ūkio planavimo ir statistikos-apskričių plano komisijų (1945-1950 m.), rajonų plano komisijų (1950-1990 m.), apskričių statistikos inspektūrų (1945-1950 m.), rajonų (1950-1962 m.), statistikos skyrius (1951-1990 m.).

Švietimo ir kadrų ruošimo-apskrities švietimo skyrių (1944-1950 m.), rajonų švietimo skyrių (1950-1990 m.), mokyklų (1940, 1944-1990 m.) fondai.

Literatūros, meno, spaudos, kultūros, švietimo įstaigų-redakcijų (1950-1990 m.), „Žinijos draugijų“ (1958-1986 m.), kultūros skyrių (1950-1990 m.), kultūros-švietimo skyrių (1945-1950 m.), bibliotekų (1977-1990 m.) fondai.

Sveikatos apsaugos-apskrities ligoninių (1944-1950 m.), rajonų (1950-1990 m.), higienos centrų (1949-1990 m.) fondai.

 

Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) dokumentų kompleksą sudaro:

Valdžios įstaigų-rajonų valdybų (1990-1995 m.), rajonų apylinkių viršaičių (1991-1995 m.), miesto tarybų (1991-1995 m.), rajonų tarybų (1990-1995 m.), Telšių apskrities viršininko administracijos (1995-2010 m.) fondai.

Finansų, mokesčių įstaigų-rajonų valstybinių mokesčių inspekcijų (1990-1995 m.), statistikos skyrių (1991-2002 m.) fondai.

Teisingumo-rajonų apylinkės teismų (1991-2005 m.), notarų biurų (1991-2004 m.)

Žemės, miško ir vandens ūkio- Telšių apskrities žemėtvarkos skyrių (1992-2010 m.), rajonų agrarinių reformos tarnybų (1991-1997 m.), žemės ūkio bendrovių (1992-1995 m.), žemės ūkio skyrių (1991-2002 m.), rajonų melioracijos skyrių (1991-2000 m.) fondai.

Pramonės-elektromechanikos gamyklos (1991-2001 m.), valstybės įmonių (1991-2002 m.) fondai.

Visuomeninių organizacijų – Lietuvos Sąjūdžio Telšių rajono tarybos (1988-1989 m.) fondas.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Audrius Vaičikauskas,
Informacija atnaujinta: 2012-02-22 11:18