O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856, faks. (8 5) 247 7856,
el. p. viln.aa@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Asmenų aptarnavimas

 
Archyvo nuotraukaVilniaus apskrities archyve asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir prašymus priima Jūratė Petrauskienė (102 kab.), tel. (8 5) 247 7856, el. p. viln.aa@archyvai.lt

Interesantai priimami kiekvieną darbo dieną darbo laiku.

Papildomai asmenų prašymai priimami antradienį ir trečiadienį iki 17.00.

Darbo laikas: I–IV 7.30–16.30, V 7.30–15.15, pietų pertrauka 11.30–12.15

 

Mūsų profilis Facebook socialiniame tinkle 

 

Saugome

          Vilniaus apskrities archyve saugoma 1431 dokumentų fondas, kuriuos sudaro daugiau kaip 547 000 apskaitos vienetų, įrašytų į 2334 apyrašus.
          Vilniaus apskrities archyve saugomi dokumentai sudaro 2 kompleksus:
          1. Tarybinio laikotarpio (1940–1941 m., 1944–1990 m.) dokumentai. Tai Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus apskričių, Širvintų miesto ir rajono, Ukmergės miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir rajono, Eišiškių, Naujosios Vilnios, Nemenčinės, Pabradės, Smėlių, Šalčininkų, Švenčionėlių, Švenčionių, Trakų, Vievio rajonų valstybės ir vietos savivaldos institucijų bei įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos dokumentai. Tarybinio laikotarpio dokumentų kompleksą sudaro:
          Vietinės valdžios ir savivaldos institucijų dokumentai: Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus apskričių bei joms priklausančių valsčių (1940–1941 m., 1944–1950 m.), Eišiškių, Naujosios Vilnios, Nemenčinės, Pabradės, Smėlių, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionėlių, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vievio rajonų (1950–1990 m.) ir šiems rajonams priklausančių apylinkių, miestų, gyvenviečių, Vilniaus miesto (1940–1941, 1944–1990 m.) ir Vilniaus miesto rajonų (1944–1990 m.) vykdomųjų komitetų bei vykdomųjų komitetų struktūrinių dalinių dokumentai.
          Teisėtvarkos institucijų dokumentai: Eišiškių (1950–1972 m.), Nemenčinės (1948–1952 m.), Smėlių (1949–1955 m.), Šalčininkų (1947–1991 m.), Švenčionėlių (1946–1959 m.), Švenčionių (1944–1989 m.), Trakų (1944–1990 m.), Vievio (1950–1962 m.) rajonų liaudies teismų; Širvintų (1945–1947 m.), Širvintų apskrities 1-osios apylinkės (1949–1951 m.), Širvintų rajono (1951–1990 m.),Trakų apskrities 2-ojo (1947–1950 m.), Trakų apskrities 3-iojo (1948–1951 m.), Ukmergės apskrities 1-osios apylinkės (1945-1951 m.), Ukmergės apskrities 2-osios apylinkės (1946-1951 m.), Ukmergės apskrities 3-iosios apylinkės (1948-1950 m.), Vilniaus apskrities 2-ojo (1949–1950 m.), Vilniaus miesto Lenino rajono (1945–1990 m.), Vilniaus miesto Spalio rajono (1962–1990 m.), Vilniaus miesto Tarybų rajono (1944–1990 m.), Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono (1946-1990 m.), liaudies teismų ir Vilniaus srities teismo (1949–1953 m.) dokumentai.
          Notarinių kontorų dokumentai: Šalčininkų (1980–1992 m.), Širvintų (1980–1992 m.), Švenčionėlių (1945–1956 m.), Švenčionių (1957–1962, 1976–1992), Trakų (1945–1956, 1980–1992 m.), Ukmergės (1944-1992 m.) rajonų notarinių kontorų; Vilniaus 1-osios (1944–1959 m.), Vilniaus 2-osios (1940–1959 m.), Vilniaus 3-iosios (1941–1959 m.) valstybinių notarinių kontorų ir Vilniaus 1-osios (1959–1992 m.) notarinės kontoros dokumentai.
          Viešojo administravimo, finansų, statistikos institucijų, pramonės įmonių, amatų artelių, statybos ir urbanistikos, komunalinio ūkio, susisiekimo, transporto, kelininkystės, prekybos ir kooperacijos įmonių, žemės ir miškų ūkio (kolūkių, tarybinių ūkių ir kt.) įmonių, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai.
          Mokslo įstaigų dokumentai, kuriuos sudaro pramonės ir žemės ūkio tiriamųjų institutų veiklos bei moksliniai-techniniai dokumentai. Ypatingą svarbą turi akcinės bendrovės „Krašto projektai“ (buv. Kolūkių statybos projektavimo institutas), Miestų statybos projektavimo instituto, Paminklų restauravimo projektavimo instituto, Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto ir kitų projektavimo institutų moksliniai-techniniai dokumentai.
          2. Nepriklausomybės laikotarpio (nuo 1990 m.) dokumentai. Šio laikotarpio dokumentų kompleksą sudaro Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų vietinės valdžios ir savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos dokumentai.

 


          Vietinės valdžios ir savivaldos institucijų dokumentai: Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų tarybų ir valdybų, Eišiškių, Lentvario, Nemenčinės, Pabradės, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionėlių, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vievio miestų tarybų ir merų, apylinkių ir gyvenviečių tarybų ir viršaičių (1990–1995 m.); Vilniaus rajono Trakų Vokės (1995 –1998 m.) bei Trakų rajono Elektrėnų, Grigiškių, Semeliškių, Vievio seniūnijų (1995–2000 m.) dokumentai.
          Notarinių kontorų dokumentai: Vilniaus miesto 2-osios (1991–1992 m.), Vilniaus miesto 3-iosios (1992 m.), Vilniaus rajono (1992 m.) notarinių kontorų ir Vilniaus miesto 16-ojo notarų biuro notarės Danutės Juknevičienės (1993–1999 m.) dokumentai.
          Privatizavimo komisijų ir tarnybų dokumentai: Vilniaus miesto privatizavimo komisijos ir Vilniaus miesto privatizavimo, Širvintų rajono valstybinio turto privatizavimo, Šalčininkų, Švenčionių, Ukmergės, Vilniaus rajonų privatizavimo tarnybų (1991–1995 m.) dokumentai.
          Agrarinių reformos tarnybų dokumentai: Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų apylinkių agrarinių reformų tarnybų (1991–1997 m.) dokumentai.
          Pramonės, žemės ūkio, miškų ūkių, gėlininkystės, transporto ir kelininkystės, buities paslaugų, santechnikos įmonių, kultūros įstaigų veiklos dokumentai.
          3. Asmenų fondai.
          Juozo Kondrato, Vlado Minderio, Julijono Petronio, Balio Šileikio ir kt. veikėjų dokumentai.

_ _ _

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-02-14 10:47