Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

2019 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2019 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

695

Trakų rajono teismas 1988–1990 m.  3 Alimentinio proceso bylos⃰.

1136

Vilniaus rajono liaudies teismas 1988–1990 m.  3 Civilinių bylų sprendimai, nutartys ir nutarimai⃰.

1209

Respublikinė Vilniaus medicinos mokykla Nr. 1 1940–1957 m.  39 Moksleivių prašymai ir dokumentai, mokyklos įsakymai (bendro pobūdžio, kadrų ir moksleivių), pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, Lietuvos TSR sveikatos ministro įsakymai, instrukcijos.

1210

Respublikinė Vilniaus medicinos mokykla Nr.2 1947–1957 m. 19 Mokyklos įsakymai (bendro pobūdžio, kadrų ir moksleivių), pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai.

1211

Vilniaus technologijos technikumas 1953–1991 m. 426 Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, įvairios ataskaitos, bendrųjų dalykų ciklinės komisijos posėdžių protokolai, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, įvairūs darbo planai, profsąjungos veiklos dokumentai, technikumo įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, tarifikacijos suvestinės žinios, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, direkcinių posėdžių protokolai.

1212

Vilniaus srities liaudies švietimo skyrius 1950–1953 m.  88 (sąlyginiai vnt.) Skyriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, skyriaus ataskaitos, įvairios suvestinės ataskaitos (pradinių, septynmečių ir vidurinių rajonų mokyklų), rajonų švietimo įstaigų patikrinimo aktai.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas 1991–2005 m. 58 Teismo įsakymai, civilinių bylų sprendimai, nutartys ir nutarimai⃰.

2292

Švenčionių rajono apylinkės teismas  1991–2005 m.  54 Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai⃰.

2293

Trakų rajono apylinkės teismas 1991–2005 m.  47 Alimentinio proceso bylos⃰.

2323

Valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas 1987–1999 m.  5 Ortofotografiniai ir kosminio vaizdo žemėlapiai.

2333

VĮ Ukmergės miškų urėdija 2015–2018 m.  19 Urėdijos įsakymai bei jų registrai, įvairios ataskaitos, auditoriaus išvados.

2344

Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla 1991–2001 m.  149 Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, direkcinių, pedagogų tarybos, metodinės tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, mokymo programos, metinės ataskaitos ir balansai, darbo planai, mokyklos darbuotojų pareigybiniai nuostatai.

2345

Vilniaus aukštesnioji technologijos mokykla 1991–2002 m. 86 Mokyklos veiklos įsakymai bei jų registracijos žurnalai, metinės ataskaitos, etatų sąrašai, pedagogų, mokyklos tarybos posėdžių protokolai, patvirtintos studijų programos, pajamų-išlaidų sąmatos, mokyklos įregistravimo pažymėjimas.

2346

VĮ Vilniaus kraujo centras 1990–2003 m.  104 Įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, direktoriaus potvarkiai, metiniai darbo planai, etatų sąrašai, centro nuostatai ir įstatai, gamybinių pasitarimų protokolai, metinės ataskaitos, centro veiklos tikrinimo dokumentai, Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos, Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymai ir nutarimai dėl centro veiklos.

2347

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus rajono skyrius 1990–1998 m.  40 Įsakymai veiklos klausimais, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, biudžeto projektai, įvairios apyskaitos, revizijų aktai.

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2019-03-29 08:15