Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo prižiūrimų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais

 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 [ Paslaugos aprašymas atsisiųsti pdf formatu ]

[ Paslaugos aprašymas Lietuvos paslaugų kataloge ]

 

Paslaugos pavadinimas:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo prižiūrimų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais

Paslaugos kodas:

PAS35694

Paslaugos versija:

1

Paslaugos teikimo periodas:

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai:

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas:

Ne el. būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas:

Asmenys konsultuojami Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvas) kompetencijos klausimais žodžiu (telefonu, tiesiogiai atvykus į Archyvą, institucijose, įstaigose ir įmonėse), raštu (atsiuntus paklausimus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais:

1. Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo;

2. Oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo;

3. Dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių taikymo;

4. Dokumentų vertės ekspertizės atlikimo;

5. Likviduojamų / reorganizuojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti;

6. Valstybės perduotos ir savivaldybėms priskirtos archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos;

7. Elektroninio archyvo informacinės sistemos naudojimo.

Paslaugos rezultatas:

Suteikta konsultacija

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:

˗            Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

˗            Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

˗            Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

˗            Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja Neli Rambynienė, tel. (8 5) 247 7857, +370 667 49493,

el. p. neli.rambyniene@archyvai.lt

 

Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Lapienienė, tel. (8 5) 247 7854,

+370 669 69717, el. p. sonata.lapieniene@archyvai.lt

 

Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Latvėnienė, tel. (8 5) 247 7858,

+370 669 83435, el. p. agne.latveniene@archyvai.lt

 

Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Verbickaitė, tel. (8 5) 247 7858,

+370 669 85501, el. p. zita.verbickaite@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Gitana Kavolėlienė, tel. (8 389) 61 899,

+370 674 54092, el. p. gitana.kavoleliene@archyvai.lt

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Ronalda Limbienė, tel. (8 389) 61 898, +370 669 87360, el. ronalda.limbiene@archyvai.lt

Paslaugos vadovas:

Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja Neli Rambynienė, tel. (8 5) 247 7857, +370 667 49493,

el. p. neli.rambyniene@archyvai.lt (Archyve Vilniuje)

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vedėjas Gediminas Šeštokas, tel. (8 389) 61 896,

el. p. gediminas.sestokas@archyvai.lt (Archyvo Utenos filiale)

Paslaugos grupės ir pogrupiai:

Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai:

Kita

Paslauga mokama:

Ne

Paslaugos iniciavimo forma:

Prašymas nepildomas. Asmuo turi nurodyti atstovaujamos įstaigos pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigų pavadinimą, kontaktinius duomenis (jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo), aiškiai išdėstyti klausimo esmę.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Kreipdamasis asmuo turi pateikti klausimą ir su šiuo klausimu susijusią informaciją.

Pastabos:

Paslauga galutinė

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Archyvo prižiūrimos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės atsakingas asmuo kreipiasi žodžiu arba raštu į administracinę paslaugą teikiantį Archyvo valstybės tarnautoją;

2. Administracinę paslaugą teikiantis Archyvo valstybės tarnautojas suteikia konsultaciją dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė:

Paslauga suteikiama iš karto (jei klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo);

 

Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų (jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo).

 

  - - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2020-04-07 19:51