Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Jelena Jakštienė

2019-01-01

   

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:                                    

 

 • atlieka Vilniaus regioniniam valstybės archyvui (toliau – Archyvas) priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų vertės ekspertizę;
 • teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo išliekamąją vertę turinčiais dokumentais;
 • tvarko turinčius išliekamąją vertę nuolat saugomus dokumentus;
 • sudaro sutvarkytų nuolat saugomų bylų apskaitos dokumentus;
 • organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos nuolat saugomų dokumentų perdavimą Archyvui;
 • teikia duomenis Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus (toliau – DVP skyrius) veiklos planų ir ataskaitų rengimui;
 • vykdo kitus su Archyvo ir DVP skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo, DVP skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Archyvo strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą;
 • žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, spręsti pavestas užduotis;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu).

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:21