Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Kontaktai

 Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Tel. (8 5) 247 7856 (Vidinis tel. 529)

El. paštas vilnius@archyvai.lt

  

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Darbo telefonas

Vidinis

telefonas

Direktorius

Virgilijus Morosas

v.morosas@archyvai.lt

(8 5) 247 7855

528

Vyriausiasis patarėjas

Romas Raginskas

r.raginskas@archyvai.lt

(8 5) 247 7856

529

Vyriausioji

specialistė

Irena Krejerienė

i.krejeriene@archyvai.lt

(8 5) 273 7650

522

Vyriausioji specialistė

Jūratė Petrauskienė *

j.petrauskiene@archyvai.lt

(8 5) 247 7856   529

* Teikia informaciją asmenims apie archyvo teikiamas paslaugas, archyve saugomus dokumentus, priima archyvo interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos.

Dokumentų valdymo priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

Neli Rambynienė

n.rambyniene@archyvai.lt

(8 5) 247 7857

8 667 49493

530

Vyriausioji specialistė

Sonata Lapienienė

s.lapieniene@archyvai.lt

(8 5) 247 7854 527
Vyriausioji specialistė

Agnė Latvėnienė

a.latveniene@archyvai.lt 

(8 5) 247 7858  572

Vyriausioji specialistė

Zita Verbickaitė

z.verbickaite@archyvai.lt

(8 5) 247 7858

531

Vyresnioji archyvarė

Jelena Jakštienė

   

Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyrius

Skyriaus vedėja

Laima Matkevičiūtė

l.matkeviciute@archyvai.lt 

(8 5) 247 7850

523

Vyresnioji specialistė Edita Rimkė

e.rimke@archyvai.lt

(8 5) 247 7859 532
Vyriausioji archyvarė

Austėja Burkauskaitė

a.burkauskaite@archyvai.lt 
 (8 5) 247 7853 526
 Vyriausiasis archyvaras

Edvin Kolba

e.kolba@archyvai.lt 
   
 Vyriausiasis archyvaras

Justinas Žakauskas

j.zakauskas@archyvai.lt
(8 5) 247 7851   524 
Vyresnioji archyvarė

Jadvyga Dapkūnienė

j.dapkuniene@archyvai.lt

(8 5) 247 7853  526 
Vyresnioji archyvarė

Stanislava Peleckienė

s.peleckiene@archyvai.lt

(8 5) 247 7853 526

 Dokumentų naudojimo skyrius

 

** Teikia informaciją asmenims apie archyve saugomus dokumentus.

*** Priima asmenis archyvo skaitykloje, registruoja juos, konsultuoja skaitytojus būtinos informacijos gavimo ir archyve saugomų dokumentų paieškos klausimais.

Skyriaus vedėja

Daiva Radzevičiūtė **

d.radzeviciute@archyvai.lt

(8 5) 247 7852 525

Vyresnioji

specialistė

Jolanta Tamašauskienė ***

j.tamasauskiene@archyvai.lt

(8 5) 247 7851

8 674 53761

524

Vyresnioji specialistė

Rasa Gaidamavičienė

r.gaidamaviciene@archyvai.lt

(8 5) 247 7852 525

Vyresnioji specialistė

Jurgita Petrovienė

j.petroviene@archyvai.lt

   

Vyresnioji

specialistė

Vaidilutė Sinkevičiūtė ***

v.sinkeviciute@archyvai.lt

(8 5) 247 7851

8 674 53761

524

 Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialas

 

Tel./Faks. (8 389) 61 896 
El. paštas utena@archyvai.lt

 

**** Teikia informaciją asmenims apie archyvo teikiamas paslaugas, archyve saugomus dokumentus, priima archyvo interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos.

Filialo vedėjas

Gediminas Šeštokas

g.sestokas@archyvai.lt

(8 389) 61 896 

Vyriausioji specialistė

Gitana Kavolėlienė

g.kavoleliene@archyvai.lt

(8 389) 61 899 

Vyriausioji specialistė

Ronalda Limbienė

r.limbiene@archyvai.lt

(8 389) 61 898 

Vyresnioji specialistė

Sigita Sadaunikienė ****

s.sadaunikiene@archyvai.lt

(8 389) 61 897

8 674 74975 

Vyresnioji archyvarė

Rimanta Kriugiškienė

r.kriugiskiene@archyvai.lt

(8 389) 61 898 

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą vartojant lotyniškas raides (be lietuviškų simbolių): darbuotojo vardo pirma raide.pavarde@archyvai.lt .
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirmoji.

 

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2019-04-16 16:47