O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Darbo užmokestis

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis 

 

 

Valstybės tarnautojai 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2016 m.

 

2017 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1  1941 2154

Direktoriaus pavaduotojai

2  1270 1677

Skyrių vedėjai

8 959 1159

Skyrių vedėjų pavaduotojai

2 812 989

Vyriausieji specialistai

7 669 831

Specialistai

2 662 1116

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius 

 

2016 m.

2017 m.

IV ketvirtis

Skyrių vedėjai

5 724 794

Skyrių vedėjų pavaduotojai

3 626 682

Vyriausieji specialistai

39 568 583

Vyresnieji specialistai

46 436 487

Specialistai

7 476 569

Darbininkai

11 365 380

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-01-10 13:42