O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Darbo užmokestis

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis 

 

 

Valstybės tarnautojai 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2017 m.

 

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

2018 m.

III ketvirtis

Direktorius

1 2153 2198  2198 2198 

Direktoriaus pavaduotojai

2  1639 1650  1650 1650 

Skyrių vedėjai

8 1157 1176  1176  1185

Skyrių vedėjų pavaduotojai

2 986 1016 1016   1016

Vyriausieji specialistai

7 830 847  847 874 

Specialistai

2 1056 901  901 1232 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius 

 

2017 m.

2018 m.

I ketvirtis

2018 m.

II ketvirtis

 

2018 m.

III ketvirtis

Skyrių vedėjai

5 794 846  849  819

Skyrių vedėjų pavaduotojai

3 680 699  699  707

Vyriausieji specialistai

39 584 598 598   637

Vyresnieji specialistai

46 486 504  504 512 

Specialistai

7 567 560  560 563 

Darbininkai

11 380 400  400 400 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-10-10 13:37