O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

Darbo užmokestis

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis 

 

 

Valstybės tarnautojai 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

 

2017 m.

 

2018 m.

I ketvirtis

Direktorius

1 2153 2198

Direktoriaus pavaduotojai

2  1639 1650

Skyrių vedėjai

8 1157 1176

Skyrių vedėjų pavaduotojai

2 986 1016

Vyriausieji specialistai

7 830 847

Specialistai

2 1056 901

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius 

 

2017 m.

2018 m.

I ketvirtis

Skyrių vedėjai

5 794 846

Skyrių vedėjų pavaduotojai

3 680 699

Vyriausieji specialistai

39 584 598

Vyresnieji specialistai

46 486 504

Specialistai

7 567 560

Darbininkai

11 380 400

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-04-09 13:27