O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS 

 

Paslaugos pavadinimas

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį Lietuvos centriniame valstybės archyve, išdavimas

Paslaugos kodas

2.4

Paslaugos versija

5

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Paslaugos gavėjams suteikiama galimybė gauti pažymą ir

patvirtintas dokumentų kopijas, patvirtinančias darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos vaizdo ir garso archyve, Lietuvos valstybinių archyvų laboratorijoje.

 

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroninėmis priemonėmis:

1. Integralia administracinių paslaugų sistema.

2. E. pristatymo sistema.

3. Archyvo elektroninio pašto adresu [email protected].

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas arba kitu paslaugos gavėjui patogiu būdu.

Paslaugos rezultatas

Parengtas atsakymas (pažyma, raštas, patvirtinta dokumento kopija)

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė, tel. (8 5) 247 7811, el.p. [email protected]

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Regina Tyščiukienė, tel. (8 5) 247 7807, el.p. [email protected]

 

Paslaugos vadovas

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys, tel.(8 5) 247 7811, el.p. [email protected]

Paslaugos grupės ir pogrupiai

- pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas;

- kitos paslaugos.

Gyvenimo atvejai

- norint gauti pažymą;

-išėjus į pensiją;

-kita.

 

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos gavėjas pateikia laisvos formos prašymą žodžiu, raštu, el. paštu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą, E. pristatymo sistemą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą, nurodant savo vardą (-us), pavardę (-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinius duomenis bei kuo tikslesnę informaciją jį dominančiu klausimu.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (priedas)

1. Paslaugos gavėjas pateikia laisvos formos prašymą raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui Atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais [email protected], Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, per E. pristatymo sistemą;

2. Paslaugos teikėjas raštu gavęs paslaugos gavėjo prašymą atlieka duomenų paiešką ir parengia atsakymą.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmenų prašymai išnagrinėjami ir atsakymai parengiami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Archyve dienos.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-11-29 15:35