DAUMANTO ČIBO NUOTRAUKOS
     

A
Kryžiaus dienos Žemaičiuose. 1940 m. Žvejų kaimas. Pamario gyventojas, valtimi atvežęs pieno bidonus į pieninę. Būsimieji jūrininkai.
A
Pamario žvejys. Žvejo motina. Moterys turguje apžiūri lovatiesę. Kariai turguje perka riestainius.
A
Kariai apžiūrinėja džiovintas žuvis. Laivas „Kretinga” gabena cementą. Iš laivo į katerį iškeliama pašto siunta Lietuvai. Kariai Nidoje.
A
Nidos girininkas vaišina studentus. Kariai ant Birutės kalno. Karys pajūryje renka gintarą. Kariai naujokai laukia skirstymo.
Pirmoji nuotrauka, atvykus į kariuomenę. Kepurės jauniems kareiviams. Priesaika. Tėvynės sargyboje.
Ant stataus Neries skardžio. Kariai stebi Panemunės vaizdus iš laivo. Karys prie navigacinio prietaiso. Lakūnas prie lėktuvo.
Karys rašo laišką į namus. Tėviškės takais. Į miestą be leidimo. Gurkšnis šaltinio vandens.
Karys raiko duoną. Velykinės „kautynės”. Velykinės „kautynės”. Lotosai Kauno botanikos sode.
Gulbės Kauno botanikos sode. Karys kelia inkilą. Mergaitė prie zenitinio pabūklo. Karys remontuoja mašiną.
Karys remontuoja mašiną. Lenktynės mieste. Kariuomenės paradas Kaune.
   A