Skamba muzikinis įrašas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo garso dokumentų fondų    
LIETUVOS PAVELDAS - DVARAI

Užtrakio dvaras

 

Užtrakio dvaro rūmų
pietinis fasadas. 1937 m.
(VAA. F.5,  b.2439, l.27.)

 

Galvės ežeras ir
grafo J.Tiškevičiaus
Užtrakio dvaro rūmai
(VAA. F.5,  b.2439, l.23.)

 

Pusiasalio pilies griuvėsiai ir
Užtrakio dvaro rūmai
(VAA. F.5,  b.2439, l.22.)

          Pusiasalyje tarp Galvės ir Skaisčio ežerų stovi Užtrakio dvaras. Dviejų aukštų rūmai su terasa ir baliustrada pastatyti ant stataus Galvės ežero šiaurės rytų kranto, priešais salos pilį. Pusiasalis, kuriame stovi rūmai, senovėje buvo vadinamas „Algirdo sala“. XVI a. pr. šias žemes dovanų iš Lietuvos valdovo Aleksandro gavo totorių žemvaldžiai. Nuo XVIII a. Užtrakis priklausė dvarininkams Odincams. Juozapas Odincas pagoniškos šventovės vietoje pastatė mūrinę koplyčią. 1846 m. Užtrakis atiteko Koreivų giminei, o XIX a. antroje pusėje pateko į Juozapo Tiškevičiaus nuosavybę ir buvo iki Antrojo pasaulinio karo. Mūriniai tinkuoti dviejų aukštų neoklasicistiniai rūmai buvo pastatyti 1896 m. pagal Juzefo Husso projektą. Kad žiūrint iš rūmų gamtovaizdis būtų geresnis, Tiškevičiai perkasė pusiasalį, kuris užstojo Trakų bažnyčią. Pirmame rūmų aukšte buvo reprezentacinės patalpos - didžiulis vestibiulis, veidrodžių, medžiotojų ir kitos salės. Antrame aukšte - gyvenamosios grafų patalpos. Baigus pagrindinių rūmų statybą, 1899 m. intensyviai pradėti statyti ūkiniai pastatai. Kai kurie iš jų buvo su apšiltinamomis patalpomis. J.Tiškevičius, kad statybos vyktų greičiau, net gavo leidimą gaminti plytas pačiame dvare, nes dvarui priklausiusi plytinė „Finfa“ nespėjo jų gaminti. 1902 m. rūmuose buvo įvesta elektra, kurią tiekė vietinė stotelė - dinamo mašina. Čia buvo sukaupta daug meno vertybių, kurios karo metu pateko į Angliją. 1945 m. dvare įsikūrė pionierių stovykla, poilsio namai, vėliau turistinė bazė. XIX a. pab., pagal parkų planuotojo prancūzo E.Andrė projektą, 40 ha plote buvo įkurtas parkas. Rūmų pastatas su puošniais interjerais ir rūsiu orientuotas taip: pagrindinis fasadas su paradiniu įėjimu ir vestibiuliu nukreiptas į šiaurę, kur eina dvi lygiagrečios liepų alėjos. Pietų fasadas su kolonomis ir baliustrada yra atgręžtas į Galvės ežerą ir antroje dienos pusėje apšviestas tiesioginių saulės spindulių. Tai vieni iš nedaugelio išlikusių autentiškų XIX a. neoklasicistinių pastatų su puošniais interjerais. Taip pat buvo pastatyti: oficina, vežiminė, spirito varykla, sargo namelis, kalvė, arklidės, karvidės, šunidė ir kiti pastatai. Parke yra išlikę trys paviljonai, šeši tvenkiniai, kurių vienas su sala, tiltelis bei dekoratyviniai laiptai. Visas Užtrakio dvaro ansamblis dabar pritaikytas turistinei bazei.

____________________