MODERNIOSIOS SAVIVALDOS FORMAVIMASIS KAUNE.
1918
–1919 METAI.

Kauno miesto istorijos šaltiniai

            

Kauno miesto tarybos nario Juozo Vokietaičio vidaus paso kortelė.
KAA. F. 66, ap. 1, b. 5131/1920.