LINKSMOS MINTYS APIE RIMTUS DALYKUS
   

   

Pasiūlymas Terminologijos komisijai dėl žodžio „degtinė“ rašybos /1922 m./
(F. 391, ap. 4, b. 1818, l. 216)

____________________