LINKSMOS MINTYS APIE RIMTUS DALYKUS

Spaudos baliui rengti komisijos pirmininko pranešimas apie laimėtą loterijoje statinaitę silkių.
Kaunas, 1939-01-11
(F. 610, ap. 1, b. 377, l. 248)

____________________