LIETUVOS BANKO IR LITO ĮVEDIMO
85–ERIŲ METŲ SUKAKTIS

   

   

   

     

Lietuvos Respublikos finansų, prekybos ir pramonės ministerijos skelbimas
dėl piniginio vieneto lito įvedimo. 1922 m. spalio 12 d.
LCVA. F. 1582, ap. 1, b. 217, l. 5–6v.

____________________