LIETUVOS BANKO IR LITO ĮVEDIMO
85–ERIŲ METŲ SUKAKTIS

   

   

    

   

   

     

Lietuvos Respublikos finansų, prekybos ir pramonės ministerijos ir A. Hasės (A. Haase) litografijos firmos Prahoje sutartis dėl litų gamybos. Kaunas, 1922 m. rugpjūčio 28 d.
LCVA. F. 755, ap. 2, b. 245, l. 36–41

____________________