MOTERŲ VISUOMENINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA
TARPUKARIO LIETUVOJE

Lietuvos moterų draugijos tautiniam laivynui remti valdyba.
Iš kairės: L. Dainauskienė, D. Rėklaitienė, V. Račkauskienė, N. Šimkienė, J. Robašauskienė.
Apie 1926 m.
(LCVA. 0-81080)

____________________