MOTERŲ VISUOMENINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA
TARPUKARIO LIETUVOJE

Lietuvos moterų tarybos pirmininkės O. Mašiotienės sveikinimo telegrama
Katalikių moterų kongreso dalyvėms.
Kaunas, 1933-06-03.
(F. 567, ap. 2, b. 52, l. 50, 51)

   
1    2 

____________________