Lietuvos žydai 20 a. pradžios nuotraukoseSteigiamojo Seimo atidarymas. Priekyje - Kauno kunigų seminarijos rektorius J.Mačiulis-Maironis, Lietuvos stačiatikių metropolitas Elevferijus, Lietuvos vyriausiasis rabinas Beras Šapiro. Kaunas, 1920 05 15.

 

Pradžia      1   2   3   4   5   6   7   8    9   10          11...20        21... 30        31... 40