Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT98 4040 0636 1000 0333

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

 

Asmenų aptarnavimas

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

Darbo laikas: 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8 val. iki 17 val.; 

penktadienį  nuo 8 val. iki 15.45 val.; 

pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.; 

šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpesnė viena valanda.

 

Susidraugaukime

 

 

Apie mus

 

Veiklos kryptys

Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialas (toliau - Archyvas) teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Alytaus apskrities teritorijoje iki 1990 m. veikusių vietos valdžios, kitų valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus, nuo 1990 m. veikusių ir veikiančių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentus, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus; tvarko saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia informacijos paieškos priemones ir sistemas; atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės monotoringą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones; teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose Archyvo patalpose, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas; saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems faktams patvirtinti; įstatytmų nustatyta tvarka laikinai perduoda naudotis saugomus dokumentus; prižiūri ir kontroliuoja, kaip Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos priskirtos Alytaus apskrityje veikiančios valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės laikosi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, teikia joms metodinę pagalbą; derina Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių pateiktus dokumentacijos planus ir apskaitos dokumentus, taip pat teisės aktus, nustatančius jų veiklos dokumentų registrus, kitus apskaitos dokumentus. 

 

Istorija

Alytaus apskrities archyvo istorija

Saugome

Tarybinio laikotarpio dokumentų kompleksą ir Nepriklausomybės laikotarpio dokumentų kompleksą