Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Valstybės archyvai reiškia solidarumą ir paramą Ukrainai

 

 

Asmenų aptarnavimas

 

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, pareiškimai, skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

 

Darbo laikas: 

pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8 val. iki 17 val.; 

penktadienį  nuo 8 val. iki 15.45 val.; 

pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12.45 val.; 

šventinių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė trumpesnė viena valanda.

 

Susidraugaukime

 

 

Naujienos

Birželio 9-ąją – Tarptautinę archyvų dieną kviečiame į parodą

2021-06-07

  Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Archyvų metais. Jie skirti paminėti pirmojo valstybės archyvo įkūrimo atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje 100 metų sukaktį, kuomet Lietuvos Respublikos švietimo ministro Kazio Bizausko 1921 metų spalio 19 dienosįsakymu buvo įsteigtas Centralinis valstybės archyvas Kaune.1921 m. rugsėjo 1 d. Švietimo ministro Kazio Bizausko įsakymu pirmuoju steigiamo Centralinio valstybės archyvo direktoriumi buvo paskirtas Kazimieras Oleka.

  Kauno regioninis valstybės archyvas (KRVA), minėdamas šią sukaktį, parengė kilnojamųjų parodų „Archyvas – miestui“ ciklą. Dokumentų parodos jau veikia Kaune (eksponuojama keliose miesto vietose) ir Marijampolėje - Basanavičiaus aikštėje. Atėjo metas ir Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialui pakviesti į analogišką renginį - kilnojamosios parodos "Archyvas - miestui" atidarymą. Į šį renginį kviečiameTarptautinės archyvų dienos proga –birželio 9 d. 18 val. Alytaus Rotušės aikštėje.

  Parodoje pristatomi ne tik KRVA Alytaus filiale saugomi dokumentai, bet ir dokumentai iš kitų Lietuvos valstybės archyvų: Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centrinio valstybės, Lietuvos valstybės naujojo, Lietuvos ypatingojo, Lietuvos literatūros ir meno, Vilniaus regioninio valstybės archyvo, Kauno regioninio valstybės archyvo. Parodos stenduose demonstruojami archyviniai dokumentai lankytojus supažindins su Lietuvos valstybės archyvų pradžia, su kai kuriais Alytaus miesto ir krašto raidos aspektais bei žmonėmis, kurie savo gyvenimu ir veikla tapo neatsiejama mūsų istorijos dalimi.

  Nors nuo pirmojo valstybės archyvo įsteigimo praėjo šimtas metų, tačiau Nepriklausomos Lietuvos valstybinių archyvų sistemai priklausančiame Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomi seniausi dokumentai siekia XIII amžių. Parodos stenduose nė šių dokumentų, nė jų kopijų nepamatysime, tačiau bus galima išvysti kitų, su Alytumi ir Dzūkijos kraštu susijusiųdokumentų: XIX a. Alytaus miesto plano, Alytaus miestelio gyventojų (valstiečių) sąrašo, sudaryto 1835 m., kopiją, 1815 m. sudaryto pergamento, LDK kanclerio Jono Sapiegos pasirašyto dokumento kopijas.

  Be seniausių dokumentų dešimtyje stendų pamatysimeAlytaus miesto panoramos, įvairių pastatų ir statinių, Alytaus miesto valdžios atstovų, karininkų, tarnautojų, mokytojų įvairių laikotarpių nuotraukas ir kitus įdomius bei vertingus dokumentus, saugomus Lietuvos centrinio valstybės, Kauno regioninio valstybės archyvų saugyklose ir be abejo Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filiale.

  Didžiausia kiekvieno krašto vertybė – jame gyvenę ar gyvenantys ir savo tėviškę savo darbais ir talentu, o neretai – ir savo asmenine laikysena garsinantys žmonės. Iškilių asmenybių, Dzūkijos krašte palikusių gilius pėdsakus, tikrai daug, bet šįkart sumanymas buvo toks: atkreipti dėmesį tuos žmones, kuriems nebuvo pakeliui į „Komunizmo rojų“.... Tačiau mūsų krašto istorija patvirtina faktą, kad tik tokių tvirtų asmenybių, kaip pokario pasipriešinimo dalyvių, disidentų, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų nepalaužiamos valios ir stiprybės dėka neužgeso viltis atkurti Lietuvos Nepriklausomybę. Beje, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymoakto – 1990 m. kovo 11 d. Akto kopiją tikrai pamatysime ekspozicijos stenduose.

  Bet iki to istorinio įvykio, kol tapome laisvi ir nepriklausomi, penkis dešimtmečius sovietų okupacijos laikotarpiu buvome priversti keliauti į „Komunizmo rojų“. Jau vien žiniasklaidos priemonių: laikraščių, žurnalų, kolūkių pavadinimus prisiminus, galima suprasti, kokio masto propagandos lygis vyravo tuo laikotarpiu, kai „partija rodė kelią“ į tą taip ir nepasiektą rojų ar šviesų rytojų. Partija – viena, tiesa – viena, o problemų jokių: visi visuomenės nariai sotūs, laimingi, patenkinti, nebent vienas kitas pavartoja alkoholio... arbaprireikia „patalpinti į defektinių vaikų namus“ - Alytaus rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1960 m. rugpjūčio 1 d. sprendimas Nr. 375 „Dėl...... patalpinimo į defektinių vaikų namus“

 

Alytaus rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1960 m. rugpjūčio 1 d. sprendimas Nr. 375 „Dėl piliečio [...] patalpinimo į defektinių vaikų namus“. Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialas

 

Socialistinės visuomenės standartų neatitikęs pilietis uždaromas į „defektinių vaikų“ įstaigą – ar gali žiauriau skambėti sąvoka vertinant šiandieniniu požiūriu,kai kiekvienam asmeniui sudaromos galimybės būti pilnaverčiu visuomenės nariui? Įdomu būtųstebėti dabartinio jaunimo reakciją, išgirdus arba perskaičius tokią frazę? Įdomu būtų stebėti ir reakciją žmonių, pamačiusių kitą sovietmečio dokumentą – kuiliuko Granto veislės liudijimą.....

 

Alytaus rajono „Tarybinės Dzūkijos“ kolūkio 1959 m. gyvulio(paršelio) veislės liudijimas Nr. 448 (dokumento forma patvirtinta SSRS Liaudies ūkio ministerijos). Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialas

 

  Sovietinių lozungų ir tiesų laikraščių egzemplioriuose ieškoti nereikėjo – pakako ir KRVA Alytaus filiale saugomų oficialių,sovietmečio žaizdas, grimasas, paradoksus, gyvenimo pilkumą bylojančių dokumentų, kuriuose daugiau negu gausu įvairiausių faktų, susijusių valdžios institucijų veikla.Paradoksų paradoksai: turtingiausia, laisviausia ir kitokia –„iausia“ šalis pasauly, o dalis oficialių dokumentų byloja kardinaliai priešingus faktus. Trūko ne tik automobilių, žemės ūkio technikos, bet ir įvairiausių kasdienio vartojimo, maisto prekių. O štai įvairiausių formų kovų pilni ne tik vietinės valdžios, bet ir kolūkių, mokyklų dokumentai: kova: su komunizmo priešais, už aukštą darbo našumą, už duonos taupymą, su darbo drausmės pažeidėjais, su piktžolėmis, su nesusipratusiais elementais ...ir.... su kolorado vabalu... (Norinčius daugiau sužinoti apie Kauno regioninio valstybės archyvo (KRVA) Alytaus filialo veiklą, archyve saugomus dokumentus (tarp jų ir apie jau minėtus sovietmečio žaizdas, grimasas, paradoksus, gyvenimo pilkumą bylojančių dokumentus),kviečiame atvykti į KRVA Alytaus filialą (Jotvingių g. 7), kur veikia dokumentų paroda „Archyvas Alytuje: faktai ir žmonės").

  Neišaušo sovietų okupacinės valdžios žadėtas „Komunistinis rytojus“, bet sulaukėme Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio gimimo... Kartu su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio judėjimo pradžia (1988 m. birželio 3 d.) Vilniuje permainų vėjai pasiekė ir mūsų kraštą. Vietinė valdžia (jau nuo 1988 m. liepos mėn.) priima atitinkamus sprendimus: dėl susirinkimų, mitingų, eisenų, kitų renginių laikinųjų taisyklių, dėl gatvių senųjų pavadinimų grąžinimo ir naujų pavadinimų suteikimo, dėl Laisvės skulptūros atstatymo, dėl leidimų organizuoti mitingus, skirtus skausmingiems Lietuvos istorijai įvykiams paminėti – priminti visuomenei SSSR valdžios klastą. Šiuos faktus patvirtinančių dokumentų kopijas taip pat galima išvysti ekspozicijoje.

  Tad visus, kam įdomu sužinoti daugiau apie Lietuvos valstybės archyvus: kiek dokumentų saugoma visose valstybinių archyvų saugyklose, kokį plotą užima dokumentų saugyklos, koks seniausias Lietuvos archyvuose saugomas dokumentas, pamatyti eksponuojamas įvairių Lietuvos valstybės, o taip pat mūsų krašto istorijos laikotarpių dokumentų kopijas, kviečiame atvykti į renginį kilnojamosios parodos "Archyvas - miestui" atidarymą, kuris įvyks birželio 9 d. 18 val. Alytaus Rotušės aikštėje. 

 

 

Kilnojamoji paroda, skirta valstybės archyvų 100-mečiui,

Rotušės aikštėje veiks iki liepos 9 d.

 

Laukiame Jūsų!

 

Kauno regioninio valstybės archyvo Alytaus filialo kolektyvo vardu -

vedėja Zenė Bernatavičienė

 


  

 

 

 
Informaciją atnaujino: Kristina Stanišauskė,
Informacija atnaujinta: 2023-02-03 09:51