Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. alytus@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Skaitykla

 

 

      Su Kauno regioninio valstybės arhyvo Alytaus filiale saugomais dokumentais skaitytojai gali susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45.

Fondų saugotojas suteikia išsamią informaciją apie archyve saugomus dokumentus. Skaitytojai gali užsisakyti dokumentų kopijas nustatyta tvarka apmokėjus už jų pagaminimą.

 

Telefonas pasiteiravimui (8 315) 52 054

 

 Skaityklos teikiamas paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 

 Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr. 134-6870).

 Dokumentų fotografavimo Alytaus apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-2 

Prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma

 

 

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Ramunė Jančiauskienė,
Informacija atnaujinta: 2017-01-17 14:38