Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676

 

Tarnybinės veiklos vertinimas

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVO DIREKTORĖS STRATEGINIAI TIKSLAI

 

 

1. Gerinti prieigą prie Alytaus apskrities archyve saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų, teikti kokybiškas administracines paslaugas, padidinti jų prieinamumą.

 

2. Viešinti Alytaus apskrities archyvo veiklą ir populiarinti archyve saugomus dokumentus.

 

3. Efektyviau organizuoti Alytaus apskrities archyvo veiklą, išnaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

4. Gerinti dokumentų saugojimo sąlygas Alytaus apskrities archyve, teikti siūlymus dėl ilgalaikių Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų saugojimo priemonių rengimo.

 

 

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVO DIREKTORĖS PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

 

1.Per einamuosius metus užtikrinti valdymo išlaidų (ryšių, transporto) optimalų panaudojimą arba tiesioginiam vadovui (Lietuvos vyriausiajam archyvarui) pateikti siūlymus ir priemones dėl archyvo žmogiškųjų ir finansinių išteklių optimizavimo.

 

2.Organizuoti kompiuterizuotų darbo vietų archyvo skaitykloje įrengimą.

 

3.Užtikrinti teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę, kuriant integralią administracinių paslaugų informacinę sistemą.

 

4.Per einamuosius metus skleisti informaciją apie archyve saugomus dokumentus.

 

5.Kanados lietuvių bendruomenei suteikti konsultacijas dokumentų tvarkymo ir aprašymo klausimais, reikšmingiausiussaugomus fondus aprašyti pagal suderintą klausimyną.

 

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVO DIREKTORĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2016-01-21 13:49