Jotvingių g. 7, 62116 Alytus, tel. (8 315) 52 054, faks. (8 315) 52 054,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440676 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT98 4040 0636 1000 0333

 

VADOVO UŽDUOTYS

2015 METŲ UŽDUOTYS:

1. Užtikrinti archyvo 2015 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.

2. Per einamuosius metus tiesioginiam vadovui (Lietuvos vyriausiajam archyvarui) pateikti siūlymus dėl archyvo veiklos viešinimo priemonių ir archyve saugomų dokumentų populiarinimo būdų tobulinimo, ieškant būdų pasinaudoti papildomo finansavimo lėšomis.

3. Skatinti archyvo darbuotojus dirbti su Integralia administracinių paslaugų sistema: registruoti paklausimus (žodžiu, el. paštu ar atvykus į archyvą), nuolat atnaujinti informaciją apie personalo dokumentų saugotojus.

4. skaitykloje įrengti darbo vietą, kurioje būtų sudaryta galimybė skaitytojams naudotis Integralia adminsitracinių paslaugų sistema, kitomis archyve saugomomis Informacinėmis elektroninėmis informacijos paieškos priemonėmis.

5. Tęsti 2014 m. pradėtą Nacionalinio archyvų fondo papildymą žymių asmenų dokumentais.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2015-04-16 15:34