O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 133 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

APYGARDOS ADVOKATŲ TARYBOS VILNIUJE FONDĄ NR. 133

2005-01/2007-11- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus apeliacinio teismo apygardos prisiekusiųjų advokatų taryba (Rada Adwokatów Przysięgłych Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie) (1920-12-13–1922 m.)

Vilniaus apeliacinio teismo apygardos advokatų taryba (Rada Adwokacka Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie) (1922 m.–1938-06-30)

Apygardos advokatų taryba Vilniuje (Okręgowa Rada Adwokacka w Wilnie) (1938-07-01–1939 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus apeliacinio teismo apygardos prisiekusiųjų advokatų taryba buvo išrinkta 1920-12-13 visuotiniame Vilniaus prisiekusiųjų advokatų susirinkime. [1]

Pagal Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-06-23 potvarkį Vilniaus žemėje įsigaliojo 1918-12-24 dekretas apie Lenkijos Respublikos advokatūros laikinuosius įstatus.[2] Vilniaus apeliacinio teismo apygardos prisiekusiųjų advokatų taryba buvo pavadinta Vilniaus apeliacinio teismo apygardos advokatų taryba (tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta). Tarybos veiklos teritorija sutapo su Vilniaus apeliacinio teismo jurisdikcijos teritorija. Veiklą prižiūrėjo Varšuvoje veikusi Vyriausioji advokatų taryba, kurios veiklą kontroliavo teisingumo ministras.

Vėliau tarybos veiklą reglamentavo 1932-10-07, 1938-05-04 įstatymai apie advokatūrą. Pagal šiuos teisės aktus tarybos veiklą prižiūrėjo Varšuvoje veikusi Vyriausioji advokatų taryba ir teisingumo ministras. [3]

1922-1938 m. dokumentuose taryba taip pat buvo vadinama Advokatų taryba Vilniuje.

Vadovaujantis 1938-05-04 įstatymu apie advokatūrą, teisingumo ministro 1938-06-08 potvarkiu Vilniaus apeliacinio teismo apygardos advokatų taryba nuo 1938-07-01 pavadinta Apygardos advokatų taryba Vilniuje.[4]

Apygardos advokatų taryba Vilniuje veikė iki 1939 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus apeliacinio teismo apygardos prisiekusiųjų advokatų taryba, vėliau – Vilniaus apeliacinio teismo apygardos advokatų taryba, Apygardos advokatų taryba Vilniuje buvo advokatų rūmų Vilniuje valdymo institucija.

Advokatų taryba priėmė sprendimus dėl įrašymo į advokatų ir advokatų padėjėjų prie Vilniaus apeliacinio teismo sąrašus bei išbraukimo iš sąrašų, prižiūrėjo, kad būtų tinkamai atliekamos profesinės pareigos, laikomasi profesinės etikos, drausmės; sprendė advokatų drausmės bylas, ginčus tarp advokatų, klientų ir advokatų, bendradarbiavo su drausmės teismu, vadovavo advokatų padėjėjų mokymui, skyrė nemokamus gynėjus, valdė advokatų rūmų piniginius fondus, teikė nuomonę apie teisės aktų projektus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Apygardos advokatų tarybos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-18 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašyta 23000 neaprašytų fondo bylų.

1952-04-21 Pinsko srities valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui vieną Apygardos advokatų tarybos Vilniuje bylą ir apyrašą. 1952-10-20 apyrašas ir byla įrašyti į fondo Nr. 133 apskaitos dokumentus, apyrašui duotas Nr. 1a.

1952-10-04 sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2. Į apyrašą Nr. 1 įrašyti 879 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 2 – 867 apskaitos vienetai.

1953-03-30 išbrauktos iš apskaitos 21254 nerastos bylos.

1966–1998 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyta 418 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 133 yra 3 apyrašai, 2165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

Fonde yra Prisiekusiųjų advokatų komisijos prie Vilniaus apygardos teismo 1919–1920 m. veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Drausmės ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos advokatų drausmės bylos, advokatų bei klientų skundų nagrinėjimo bylos, advokatų savišalpos kasos narių bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 133 apyraše Nr. 1 įrašyti 1135 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Drausmės bylų apyrašas Nr. 1a

Apyraše įrašyta advokato Sergjušo Papa-Afanasopulo drausmės byla.

Iš viso fondo Nr. 133 apyraše Nr. 1a įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m.

2007-11-05 duomenimis byla nerasta.

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Advokatų tarybos Vilniuje įstatų projektai, advokatų visuotinių susirinkimų, Prisiekusiųjų advokatų komisijos prie Vilniaus apygardos teismo, advokatų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo drausmės, ginčų sprendimo, advokatų padėjėjų mokymo ir darbo klausimais dokumentai, advokatų asmens bylos, savišalpos fondo narių bylos, advokatų veiklos dokumentų bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Advokatų asmens bylos, savišalpos fondo narių bylos, advokatų veiklos dokumentų bylos susistemintos pagal advokatų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 133 apyraše Nr. 2 įrašyti 1029 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul


[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 10, psl. 58. Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 127, ap. 1, b. 17, l. 4, 5.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1922, Nr. 47-417, Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1918, Nr. 22-75.
[3] DU RP, 1932, Nr. 86-733, 1938, Nr. 33-289.
[4] DU RP, 1938, Nr. 40-335.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-30 12:04