O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1559 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADVOKATO VLADO POŽĖLOS FONDĄ NR. 1559

2008-01-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prisiekusysis advokatas Vladas Požėla (1922-05-12–1933-09-14)

Advokatas Vladas Požėla (1933-09-15–1941-02-05, 1942-09-07–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prisiekusiųjų advokatų tarybos 1922-05-12 nutarimu prisiekusiojo advokato padėjėjas Vladas Požėla nuo 1922-05-12 buvo priimtas prisiekusiuoju advokatu.[1]

Prisiekusiojo advokato Vlado Požėlos veiklą prižiūrėjo Prisiekusiųjų advokatų taryba.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu teisingumo ministras 1933-09-15 paskelbė advokatų sąrašą, kuriame buvo įrašytas Kaune gyvenantis advokatas Vladas Požėla.[2]

Advokato Vlado Požėlos veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas,[3] 1940-07-01 Laikinasis teismų santvarkos įstatymo pakeitimas,[4] kiti teisės aktai.

Advokato Vlado Požėlos veiklą prižiūrėjo Advokatų taryba, nuo 1940-12-20 – Lietuvos TSR advokatų kolegijos organizacinis biuras.

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1941-02-07 įsakymu Nr. 221 advokatas Vladas Požėla nuo 1941-02-05 buvo atleistas iš advokato pareigų.[5]

Pirmojo generalinio tarėjo 1942-09-07 aktu Nr. 11, teisingumo generalinio tarėjo teikimu, Vladas Požėla paliekamas advokatu Kaune.[6]

Tiksli data, kada 1944 m. advokatas Vladas Požėla nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Advokatas Vladas Požėla gynė kaltinamuosius teisme bei atstovavo klientams teismuose ir administracinėse įstaigose, teikė konsultacijas teisės klausimais, rengė teisinius dokumentus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė advokato Vlado Požėlos fondo 129 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1559 yra 1 apyrašas, 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti advokato Vlado Požėlos tarnybos dokumentai, civiliniams bei baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 129 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1743, ap. 1, b. 689, l. 4, 6.
[2] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1933 m., Nr. 424-2925.
[3] V. Ž., 1933 m. Nr. 419-2900.
[4] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 66, 192..
[5] LCVA. F. 1743, ap. 1, b. 689, l. 18.
[6] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1 l.,385.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:50