O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva_fondo 1743 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADVOKATŲ TARYBOS FONDĄ NR. 1743

2008- 01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prisiekusiųjų advokatų taryba (1920-12-05–1933-09-14)

Advokatų taryba (1933-09-15–1940-12-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prisiekusiųjų advokatų taryba, išrinkta 1920-12-05 visuotiniame Lietuvos prisiekusiųjų advokatų susirinkime, pradėjo veiklą 1921-01-15. [1]

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas jokių advokatūros veiklos nuostatų nenurodė. Advokatūra buvo laisva nepriklausoma organizacija, savo reikalus tvarkiusi savarankiškai įstatymų ribose.

Prisiekusiųjų advokatų tarybos veiklą prižiūrėjo Vyriausiasis tribunolas.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu[2], prisiekusiųjų advokatų institutas pertvarkytas į advokatų ir privačių gynėjų institutą, o Prisiekusiųjų advokatų taryba nuo 1933-09-15 pavadinta Advokatų taryba.

Advokatų tarybos veiklą prižiūrėjo Apeliacinių rūmų pirmininkas, jos narius tvirtino teisingumo ministras.

Advokatų tarybos veiklą reglamentavo1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, Advokatų tarybos statutas, 1940-07-01 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas, kiti teisės aktai.

Advokatų tarybos veiklą nuo 1940-08-26 kontroliavo Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas.

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-12-20 įsakymu Advokatų taryba buvo likviduota.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Advokatų taryba sprendė priėmimo į advokatūrą klausimus, advokatų drausmės bylas, profesinius advokatų ginčus, nustatė atlyginimą advokatams, skyrė advokatus ir steigė nemokamas teisines konsultacijas beturčiams, skyrė advokatus tvarkyti nebaigtas bylas, valdė advokatų organizacijos turtą, sudarė ir pristatė advokatų visuotiniam susirinkimui metines sąmatas ir apyskaitas, ėjo kitas Teismų santvarkos įstatymo ir Advokatų tarybos statuto jai pavestas pareigas, iš savo tarpo rinko Advokatų tarybos pirmininką ir pavaduotoją.

Advokatų tarybos nesant arba jai negalint atlikti savo pareigų, jos teises ir pareigas perėmė Apeliacinių rūmų pirmininkas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Advokatų tarybos fondo dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir dokumentų perdavimo data nenustatyti.

1970-11-27 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Advokatų tarybos fondo 1273 bylas, įrašytas į apyrašą Nr.1.

1975 m. papildomai įrašyta 15 apskaitos vienetų.

1979 m. patikslintas fondo Nr. 1743  apskaitos vienetų skaičius. Fonde buvo 1195 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1743 yra 1 apyrašas, 1195 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Advokatų asmens bylų yra Kauno apygardos teismo fondo Nr. 478 apyraše Nr. 6.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Advokatų asmens ir drausmės bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos advokatų asmens ir drausmės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1743 apyraše Nr. 1 įrašyti 1195 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos teismas 1918–1928 m., 1930 m. psl. 190, 191.
[2] Vyriausybės žinios, 1933 m. Nr. 419-2900.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-761, ap. 1a, b. 69, l. 8.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:36