O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 562 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADVOKATO PETRO GUŽO FONDĄ NR. 562

2008-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Advokatas Petras Gužas (1933-09-15–1941-02-05, 1943–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu[1] teisingumo ministro 1933-09-15 paskelbtame advokatų sąraše buvo įrašytas Kaune gyvenantis advokatas Petras Gužas.[2]

Advokato Petro Gužo veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1940-07-01 Laikinasis teismų santvarkos įstatymo pakeitimas,[3] kiti teisės aktai, veiklą prižiūrėjo Advokatų taryba, nuo 1940-12-20 – Lietuvos TSR advokatų kolegijos organizacinis biuras.

Teisingumo liaudies komisaro 1941-01-31 įsakymu Nr. 185 Petras Gužas nuo 1941-02-05 buvo atleistas iš advokato pareigų.[4]

Teisingumo generalinio tarėjo 1943-05-31 įsakymu Nr. 238, Petras Gužas paliekamas advokatu su gyvenamąja vieta Kaune.[5] Jo veiklą prižiūrėjo Advokatų taryba.

Tiksli data, kada 1944 m. advokatas Petras Gužas nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Advokatas Petras Gužas gynė kaltinamuosius bei atstovavo klientams teismuose ir administracijos įstaigose, teikė asmenims konsultacijas teisės klausimais, rengė teisinius dokumentus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-12-30 į apskaitos dokumentus įrašytas advokato Petro Gužo fondo Nr. 562 dokumentų apyrašas Nr. 1, 3 apskaitos vienetai.

1959-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė advokato Petro Gužo fondo 57 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 562 yra 2 apyrašai, 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1941, 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos advokato padėjėjo, vėliau advokato Petro Gužo vestų bylų registracijos knygos ir abėcėlinis bylų sąrašas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšį.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti advokato padėjėjo, vėliau advokato Petro Gužo tarnybos dokumentai ir civiliniams bei baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 yra 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1941 m., 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1933 m., Nr. 419-2900.
[2] V. Ž., 1933 m., Nr. 424-2925.
[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 66, 192..
[4] LCVA. F. 1743, ap. 1, b. 263, l. 37.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 34, l. 166.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:59