O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1530 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ADVOKATŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-1530

2009-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

 Lietuvos advokatų taryba (Litauische Rechtsanwaltskammer) (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada Lietuvos advokatų taryba 1941 m. atnaujino veiklą, nenustatyta. Liepos mėn. pradžioje taryba jau veikė.[1] 1942-01-25 visuotiniame advokatų susirinkime išrinktos Lietuvos advokatų tarybos sudėtis buvo patvirtinta teisingumo generalinio tarėjo 1942-02-27 įsakymu Nr. 118. Taryba buvo renkama trejiems metams.

Tarybos veiklą prižiūrėjo Apeliacinių rūmų pirmininkas.[2] Antroji instancija tarybos spręstoms advokatų drausmės byloms nagrinėti buvo Apeliacinių rūmų Ypatingasis skyrius.[3]

Tarybos veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas, 1941-07-15 Teismų santvarkos įstatymo pakeitimas [4], kiti teisės aktai.

Dokumentuose Lietuvos advokatų taryba taip pat buvo vadinama Advokatų taryba.

Tiksli Lietuvos advokatų tarybos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos advokatų taryba prižiūrėjo advokatų darbą, sprendė advokatų drausmės bylas, turėjo teisę už netinkamą pareigų ėjimą ar nesuderinamus su advokato etika veiksmus skirti jiems bausmes, sprendė advokatų profesinius ginčus bei ginčus tarp advokatų ir jų įgaliotojų dėl atlyginimo, skyrė advokatus kitų, negalinčių eiti pareigų, advokatų nebaigtoms byloms tvarkyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialo Kaune apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1949-10-07.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-05-15 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo Advokatų kolegijos prie Kauno apygardos teismo fondo 13 apskaitos vienetų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

1996 m. fondas pavadintas Lietuvos advokatų tarybos fondu.

Iš viso fonde Nr. R-1530 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Advokatų drausmės bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos advokatų drausmės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 39.
[2] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 670; b. 10, l. 2.
[3] Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen, 1942 m., Nr. 40, psl. 513; LCVA. F. R-1530, ap. 1, b. 6.
[4] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 85.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:53