O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-382 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NAMŲ PRAMONĖS VERSLO KOOPERACIJOS ORGANIZACINIO BIURO FONDĄ NR. R-382

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras (1940-11-04–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-11-04 nutarimu Nr. 309 buvo įsteigtas Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras. Biuras buvo Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos žinioje.1

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, biuro veikla nutrūko.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras rūpinosi kooperatinių gamybinių artelių organizavimu, tvirtino jų įstatus, prižiūrėjo kooperatinių gamybinių artelių ir jų sąjungų veiklą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-12-31 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Respublikinio Lietuvos TSR namų pramonės verslo kooperacijos organizacinio biuro fondo Nr. R-660 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 157 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-11-25 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Respublikinio Lietuvos TSR namų pramonės verslo kooperacijos organizacinio biuro 157 bylas su apyrašu. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-382, patikslintas fondo pavadinimas – Namų pramonės verslo kooperacijos organizacinis biuras.

1972 m. patikrinus bylų kiekį fonde, į apyrašą papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-382 yra 1 apyrašas, 166 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuviųkalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra Įgaliotinio Lietuvos amatams dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-1389.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kooperatinių gamybinių artelių įstatai, steigiamųjų susirinkimų protokolai, prašymai priimti į artelę, narių sąrašai, algų lapai ir kiti finansų dokumentai, artelių likvidavimo dokumentai.

Yra Įgaliotinio Lietuvos amatams dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal artelių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 166 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuviųkalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 1, b. 2, l. 219.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:25