O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-1767 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MEDŽIOKLĖS ŪKIO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-1767

2016-06-29 Nr. SA-15

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947 m. liepos mėn. 16 d. nutarimu Nr. 454 įsteigta Medžioklės ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos1 (toliau – Valdyba). Valstybinė etatų komisija prie TSRS Ministrų Tarybos 1947-09-20 patvirtino Valdybos etatų sąrašą2.

Valdybos viršininku visą laiką dirbo Viktoras Bergas.

Valdyba buvo įsikūrusi Vilniuje, Jogailos g. 10 – 2, vėliau – Stalino (Lenino pr.; dabar- Gedimino) pr. 22.

Vadovaujantis 1957 m. liepos mėn. 26 d. nutarimu Nr. 371 buvo sujungtos Medžioklės ūkio valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bei Liaudies ūkio Tarybos žuvisaugos ir žuvivaisos valdyba ir įsteigtas Gamtos apsaugos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos3.

Sudarytojo funkcijos

Valdyba rūpinosi medžioklės ūkio tvarkymu, draustinių ir rezervatų steigimu, medžiojamos faunos apsauga (vedė žvėrių ir paukščių apskaitą, kovojo su brakonieriavimu), jos gausinimu, naujų žvėrių (audinių, juodsidabrių lapių) bei bebrų, jenotų, kitų žvėrių ir fazanų aklimatizavimu Lietuvoje, vedė medžiojamų žvėrių, paukščių, barsukų, bebrų ir briedžių apskaitą.

Valdybos struktūrą sudarė viršininkas, vyresnysis ir jaunesnysis moksliniai bendradarbiai, buhalteris, pagalbiniai darbuotojai (dirbę Vilniuje). Valdybai pavaldžios buvo tarprajoninės inspekcijos, įsikūrusios rajonų centruose.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Panaikinus Valdybą, jos archyvinius dokumentus perėmė 1957-07-26 įsteigtas Gamtos apsaugos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Aplinkos ministerija 2016-06-22 dokumentų perdavimo aktu Nr. D11-4/SF-11 Lietuvos centriniam valstybės archyvui (toliau – LCVA) perdavė 30 Medžioklės ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos veiklos bylų.

LCVA apskaitos dokumentuose fondas įrašytas Nr. R-1767.

Sudarytas apyrašas Nr. 1. Į fondo Nr. R-1767 apyrašą Nr. 1 įrašyta 30 bylų.

Iš viso fonde Nr. R-1767 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1956 m. Dokumentų sukūrimo būdai rankraštis, mašinraštis, spaudinys. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Į apyrašą įrašytos valdybos posėdžių protokolai, valdybos ir medžioklės inspekcijų darbo ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos, draustinių ir rezervatų tyrimo dokumentai, vykdomųjų komitetų sprendimai dėl miškų skyrimo draustiniams, aktai dėl jų ribų, schemos, plotų tyrimų aprašymai, bebrų, audinių, fazanų aklimatizavimo dokumentai, paukščių, barsukų ir briedžių, medžiojamos faunos apskaitos žiniaraščiai, turto inventorizavimo aktai, susirašinėjimo su Lietuvos TSR ir užsienio šalių institucijomis, medžioklės inspekcijomis, Maskvos zoocentru, Krymo draustiniu, Latvijos medžioklės valdyba veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1767 apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1956 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų skiriamosios ypatybės - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė1. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 92, l. 15, 16.

2. LCVA, F. R-1767, ap.1, b. 2, l. 23.

3. LCVA, F. R-754, ap. 1, b. 429, l. 112, 113.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-01-02 10:09