O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-649 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO GAMTOS APSAUGOS KOMITETO FONDĄ NR. R-649

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Gamtos apsaugos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1957-07-26–1978-12-11)

Lietuvos TSR valstybinis gamtos apsaugos komitetas (1978-12-12–1990-03-23)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-07-26 nutarimu Nr. 371 Medžioklės ūkio valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Žuvisaugos ir žuvivaisos valdybos pagrindu buvo įsteigtas Gamtos apsaugos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1978-12-12 nutarimu Nr. IX-3167 „Apie Lietuvos TSR įstatymo dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įsigaliojimo tvarką“ Gamtos apsaugos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkytas į Lietuvos TSR valstybinį gamtos apsaugos komitetą.2

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR valstybinis gamtos apsaugos komitetas buvo likviduotas.

Sudarytojo funkcijos

Gamtos apsaugos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos rūpinosi žuvies ir medžiojamų gyvulių atsargų apsauga, tvarkė medžioklės ūkį, reguliavo žvejybą, kontroliuojant žuvies atsargų reprodukciją ir priemonių kovai su žuvininkystės vandenų užteršimu vykdymą, organizavo rezervatus, draustinius, medžioklės bei žvejybos ūkius ir veislynus, vykdė gamtos apsaugos priemones.

Lietuvos TSR valstybinis gamtos apsaugos komitetas kontroliavo kaip ministerijos, žinybos, susivienijimai, įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkiai ir piliečiai laikosi gamtos apsaugos įstatymų bei gamtos išteklių naudojimo tvarkos, organizavo tiriamuosius ir eksperimentinius darbus gamtos apsaugos ir gamtos išteklių didinimo srityje, respublikos medžioklės ir žvejybos plotų tvarkymą, rūpinosi naudingos floros bei faunos išsaugojimu ir turtinimu, buvo atsakingas už rezervatų, draustinių, nacionalinių parkų, gamtos paminklų priežiūrą.

Lietuvos TSR valstybinio gamtos apsaugos komiteto sistemą sudarė 47 valstybinės gamtos apsaugos inspekcijos, gamtos tyrimo laboratorija, 2 gamtos muziejai, 4 valstybiniai medžioklės ūkiai, 3 valstybiniai rezervatai, Lietuvos TSR nacionalinis parkas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-09-20 iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos perėmė 1093 Lietuvos TSR valstybinio gamtos apsaugos komiteto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-649 yra 2 apyrašai, 1093 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, komiteto posėdžių protokolai bei metų darbo planai ir ataskaitos, valstybinių gamtos apsaugos inspekcijų metų darbo ataskaitos, inspekcijų veiklos patikrinimo dokumentai, statistinės žinios apie žuvies sugavimą, Lietuvos ežerų pasai, retųjų augalų apsaugos dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, durpių fondo valdybos veiklos dokumentai, paukščių ir žvėrių apskaitos dokumentai, sutartys su medžiotojų draugijomis, nelaimingų atsitikimų medžioklėje tyrimo dokumentai, saugomų parkų charakteristikos, Lietuvos TSR nacionalinio parko įsteigimo dokumentai, Lietuvos TSR raudonosios knygos dokumentai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal komiteto struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1032 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, slaptų dokumentų priėmimo perdavimo bei sunaikinimo aktai, darbuotojų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, kortelės, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-649, ap. 1, b. 2, l. 1.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 419, l. 52.

  

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-20 09:51