O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1191 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

NOTARINIO ARCHYVO VILNIUJE FONDĄ NR. 1191

2006-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Notarinis archyvas Vilniuje (Archywum notarialne w Wilnie) (1919–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Notarinis archyvas veikė prie Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyriaus, kartu su ipotekos archyvu; abiems archyvams vadovavo ipotekos sekretorius. Ipotekos skyrius pradėjo veiklą, Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-24 potvarkiu nuo 1919-06-15 įsteigus Vilniaus apygardos teismą. Tiksli Notarinio archyvo Vilniuje veiklos pradžios data nenustatyta.

Archyvo veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-08-31 potvarkis apie ipotekos sistemos įvedimą, palikęs galioti carinės Rusijos Notariato įstatymą,1 Lenkijos Respublikos 1933-10-27 Notariato įstatymas,2 kiti teisės aktai.

Vilniaus apygardos teismo ipotekos skyrius nutraukė veiklą 1939 rugsėjo mėn. Tiksli Notarinio archyvo Vilniuje veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarinis archyvas saugojo notarų sudarytus aktus, aktų registrus ir kitus dokumentus, notarų, nutraukusių veiklą, antspaudus; išduodavo saugomų dokumentų nuorašus, išrašus.

Iki 1928-12-31 taip pat tvarkė notarų sudarytų nekilnojamojo turto perleidimo aktų tvirtinimo bylas, apygardos teismo vyriausiojo notaro pavaduotojo patvirtintų nekilnojamojo turto perleidimo aktų knygas ir registrus, išduodavo aktų pagrindinius išrašus.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Notarinio archyvo Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, perėmimo akto fondo byloje nėra.

1955-01-06 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 279 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastas neaprašytas bylas, 1968 m., 2000 m. papildomai įrašyta 17 apskaitos vienetų; 1991 m. papildomai įrašyta viena 1991-07-25 aktu iš privataus asmens perimta byla.

Iš viso fonde Nr. 1191 yra 1 apyrašas, 297 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1933 m., 1938 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos notarų sudarytų nekilnojamojo turto perleidimo aktų tvirtinimo ir notarinių aktų pagrindinių išrašų išdavimo bylos, ipotekos knygų priedų rinkiniai, Švenčionių miesto notaro 1938 m. sudarytų aktų knyga.

Bylos susistemintos pagal chronologiją ir pagal nekilnojamojo turto savininkų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1191 apyraše Nr. 1 įrašyti 297 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1933 m., 1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4-28, Nr. 18-157.

2 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1933, Nr. 84-609.

3 DU RP, 1928, Nr. 12-93.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:48