O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1378 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

CENTRALINIO VALSTYBĖS ARCHYVO FONDĄ NR. 1378

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centralinis valstybės archyvas (1921-10-19–1940-08-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministerijos 1921-10-19 įsakymu „Apie centralinį valstybės archyvą“ buvo įsteigtas Centralinis valstybės archyvas.[1] Archyvui buvo skirtos patalpos Kauno 7-ajame forte. Archyvas buvo pavaldus švietimo ministerijai.

1940 m. birželio mėn. sovietams okupavus Lietuvą, Ministrų Tarybos 1940-08-16 posėdyje buvo nutarta Centralinį valstybės archyvą perduoti Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus žinion.[2]Archyvas buvo pavadintas Centriniu valstybės archyvu Kaune. Archyvas buvo perkeltas į Pažaislio vienuolyną.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Centralinis valstybės archyvas kaupė, saugojo ir tvarkė dokumentus, vykdė dokumentų paiešką pagal įstaigų ir asmenų prašymus, sudarė sąlygas visuomenei naudotis archyvo dokumentais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1959-01-28 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė 425 Centralinio valstybės archyvo bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

1966-06-31 ir 1975-04-29 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 3 bylos.

1997 m. apyrašas Nr. 1 buvo tobulinamas: tikslinamos bylų antraštės, į fondą Nr. 383 buvo perkelta 1 byla, iš apskaitos išbrauktos 4 nerastos bylos, į apyrašą papildomai įrašyta 1 naujai sudaryta byla ir senas apyrašas Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1378 yra 1 apyrašas, 425 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo ministerijos aplinkraščiai, susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, dokumentų perdavimo archyvui aktai, grąžinto iš Rusijos turto perdavimo dokumentai, fondų sąrašai, įstaigų ir piliečių prašymai dėl dokumentų išdavimo ir žinių suteikimo bei archyvo atsakymai į prašymus, lankytojų registracijos knygos, tarnautojų algų lapai ir asmens bylos, gautų raštų registracijos abėcėlinė rodyklė, finansų apyskaitos ir išlaidų sąmatos, kasos, kredito, pajamų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir temas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 425 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 4, b. 1017, l. 171.

[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1558, l. 49 at., 50.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:48