O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 286 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO ARCHYVO VILNIUJE FONDĄ NR. 286

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis archyvas (Archiwum Państwowe) (1919 m. – 1922 m.)

Valstybinis archyvas Vilniuje (Archiwum Państwowe w Wilnie) (1922 m. – 1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada, Lenkijos kariuomenei 1919 m. balandžio mėn. užėmus Vilnių, Vilniuje pradėjo veikti Valstybinis archyvas, nenustatyta. 1919 m. gegužės mėn. archyvas jau veikė,[1] jo pavaldumas nenustatytas. Nuo 1920-01-01 archyvas buvo pavaldus Archyvų skyriui prie Rytų žemių generalinio komisariato I sekcijos. [2] 1920 m. liepos mėn., kai Vilnių užėmė Raudonoji armija, archyvas veiklą nutraukė. [3]

Valstybinis archyvas atnaujino veiklą 1920 m. spalio mėn. [4] Archyvas buvo pavaldus Valstybinių archyvų skyriui, kuris veikė prie Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento, nuo 1921 m. balandžio mėn. – prie Švietimo departamento, nuo 1921-07-01 – prie Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Prezidiumo. [5]

Tiksli data, kada 1922 m. Valstybinis archyvas pavadintas Valstybiniu archyvu Vilniuje, nenustatyta.

Prijungus Vidurio Lietuvos teritoriją prie Lenkijos Respublikos, Valstybinis archyvas Vilniuje nuo 1922-09-13 buvo pavaldus Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijai, nors iki 1922-12-31 archyvą finansavo Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaiga.[6]

Archyvo veiklą reglamentavo Valstybės Viršininko 1919-02-07 dekretas apie valstybinių archyvų sistemą ir veiklą, Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos instrukcijos ir taisyklės.[7]

Valstybinis archyvas Vilniuje veikė iki 1939 m. spalio mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis archyvas Vilniuje kaupė, saugojo ir tvarkė dokumentus, vykdė dokumentų paiešką pagal įstaigų ir asmenų prašymus, sudarė sąlygas visuomenei naudotis archyvo dokumentais. [8]

Valstybinis archyvas Vilniuje saugojo buvusio Vilniaus centrinio senųjų aktų archyvo, Muravjovo muziejaus, Vilniaus gubernijoje veikusių Rusijos administracijos, teisėtvarkos ir kitų įstaigų, Vilniaus bajorų susirinkimo, unitų ir stačiatikių konsistorijų dokumentus. Archyvui taip pat buvo perduoti Vidurio Lietuvos, kai kurių Vilniaus ir kitų vaivadijų įstaigų dokumentai. [9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-17 buvo įrašytos Valstybinio archyvo Vilniuje 329 neaprašytos bylos.

1955-01-04 sudarytas apyrašas Nr. 1, į jį įrašyti 994 apskaitos vienetai. 1966 m., 1997 m. į apyrašą papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 286 yra 1 apyrašas, 1000 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Archyvų tarybos Varšuvoje posėdžių protokolai; archyvo patikrinimo protokolas, veiklos ataskaitos; žinios apie archyvą, jame saugomus dokumentus, apie 1939 m. spalio mėn. į SSSR išvežtus dokumentus; susirašinėjimo archyvo pavaldumo, dokumentų perėmimo, skolinimo, archyvo perkėlimo į pastatą Mindaugo (Slovackio) g. 8, personalo, ūkio klausimais dokumentai; archyvo pastato Mindaugo g. 8 statybos dokumentai; prašymai suteikti informaciją, išduoti dokumentų nuorašus ir atsakymai į juos, skaitytojų bylos; finansų, personalo dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą; skaitytojų bylos, tarnautojų asmens bylos - pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 286 apyraše Nr. 1 įrašyta 1000 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos valstybės centrinis archyvas (toliau – LCVA). F. 13, ap. 1, b. 102, l. 59. F. 286, ap. 1, b. 941, l. 1, 2, 4.

[2] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 40-439.

[3] LCVA. F. 286, ap. 1, b. 941, l. 2, 134. F. 286, ap. 1, b. 989, l. 9, 12.

[4] LCVA. F. 19, ap. 1, b. 57, l. 40. F. 286, ap. 1, b. 5, l. 52.

[5] LCVA. F. 286, ap. 1, b. 5, l. 2. F. 19, ap. 1, b. 57, l. 45, 46,  49. F. 31, ap. 1, b. 48.

[6] LCVA. F. 286, ap. 1, b. 5, l. 18, 19, 22, 28, 57 a. p.

[7] Dziennik Praw Państwa Polskiego (toliau – DP PP), 1919, Nr. 14-182; LCVA. F. 286, ap. 1, b. 1.

[8] DP PP, 1919, Nr. 14-182; LCVA. F. 286, ap. 1, b. 1, l. 6, 7.

[9] LCVA. F. 19, ap. 1, b. 57, l. 46; F. 286, ap. 1, b. 5, 116.

  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO ARCHYVO VILNIUJE FONDO NR. 286 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-29

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Valstybinio archyvo Vilniuje fondą Nr. 286 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-38/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1251 bei apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 3 ir 212 priklauso Valstybinio archyvo Vilniuje fondui Nr. 286 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 286 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 3 bylos įrašytos numeriais 1000–1002.

Iš viso fonde Nr. 286 yra 1 apyrašas, 1003 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, kopija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai nuo Nr. 1000 iki Nr. 1002.

Į apyrašo tęsinį įrašyti susirašinėjimo personalo, atlyginimų, tarnautojų apdovanojimo, valstybinių paskolų, pagalbos bedarbiams ir kitais klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1003 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, kopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:40