O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 647 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS VAIZDO IR GARSO ARCHYVO FONDĄ NR. 647

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas (1990-03-11–1990-07-24)

Lietuvos valstybinis vaizdo ir garso archyvas (1990-07-25–1993-05-27)

Lietuvos vaizdo ir garso archyvas (1993-05-28–2001-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, Lietuvos TSR centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas buvo pavadintas Lietuvos centriniu valstybiniu kino-foto-fonodokumentų archyvu ir tapo pavaldus Vyriausiajai archyvų valdybai prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos.

Nuo 1990-04-18 Lietuvos centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas pavaldus Lietuvos archyvų generalinei direkcijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-07-25 įsakymu Nr. 37 Lietuvos centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas pavadintas Lietuvos valstybiniu vaizdo ir garso archyvu.[1]

Lietuvos archyvų generalinės direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-05-28 įsakymu Nr. 70 Lietuvos valstybinis vaizdo ir garso archyvas pavadintas Lietuvos vaizdo ir garso archyvu.[2]

Nuo 1995-04-14 Lietuvos vaizdo ir garso archyvas pavaldus Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.[3]

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-10-29 įsakymu Nr. 62 „Dėl Lietuvos vaizdo ir garso archyvo reorganizavimo“ Lietuvos vaizdo ir garso archyvas nuo 2002-01-01 buvo prijungtas prie Lietuvos centrinio valstybės archyvo.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos vaizdo ir garso archyvas kaupė ir saugojo institucijų, įstaigų, organizacijų bei asmenų vaizdo ir garso dokumentus, vykdė saugomų dokumentų fizinės būklės monitoringą ir įgyvendino dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones, tvarkė saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengė informacines paieškos sistemas, vykdė institucijose ir įstaigose esančios administruojamos valstybinio archyvų fondo dalies dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo priežiūrą, teikė metodinę paramą, atliko valstybinio archyvų fondo dokumentų fizinio išsaugojimo užtikrinimo ir kopijavimo darbus, teikė informaciją asmenims bei institucijoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, vadovaudamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-10-29 įsakymu Nr. 62 dėl Lietuvos vaizdo ir garso archyvo reorganizavimo, 2003-06-06 ir 2003-10-30 perėmė 396 Lietuvos vaizdo ir garso archyvo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4.

2009-03-17 iš apskaitos išbrauktos 37 ilgo saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 2, kuriame jos buvo įrašytos, bei 93 ilgo saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 3, kuriame jos buvo įrašytos.

Iš viso fonde Nr. 647 yra 2 apyrašai, 266 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1990–2002 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos archyvų generalinės direkcijos, Lietuvos archyvų departamento tvarkomieji dokumentai, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, archyvo nuostatai, archyvo direkcijos, Ekspertizės ir tikrinimo komisijos, Metodinės komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, darbo planai ir jų vykdymo ataskaitos, personalo ataskaitos, kino ir fotodokumentų priėmimo aktai, komplektavimo šaltinių sąrašas, etatų sąrašai, metų balansai, spec. lėšų išlaidų sąmatos, bylų nomenklatūros, kino, foto, video ir garso dokumentų panaudojimo bylos (skaitytojų prašymai-anketos, užsakymai).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 219 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1990–2002 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos atleistų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1996–2001 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-956, ap. 1, b. 20, l. 4.

[2] LCVA. F. 647, ap. 1, b. 53, l. 26.

[3] LCVA. F. 647, ap. 1, b. 92, l. 22.

[4] LCVA. F.647, ap. 1, b. 200, l. 66.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:42