O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-115 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR CENTRINIO VALSTYBINIO ARCHYVO SKYRIAUS KAUNE FONDĄ NR. R-115

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centrinis valstybės archyvas Kaune (1940-08-16–1941 m. sausio mėn.)

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo skyrius Kaune (1941 m. sausio mėn.–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-08-16 posėdyje buvo nutarta Centrinį valstybės archyvą Kaune perduoti Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus žinion.[1]

Nuo 1940-08-26 Centrinis valstybės archyvas Kaune tapo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyriui.

1941 m. sausio mėn. Centrinis valstybės archyvas Kaune buvo pertvarkytas į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo skyrių Kaune.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo skyrius Kaune tęsė veiklą ir buvo vadinamas Kauno centriniu valstybiniu archyvu.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo skyrius Kaune kaupė, saugojo ir tvarkė dokumentus, vykdė dokumentų paiešką pagal įstaigų ir asmenų prašymus, sudarė sąlygas visuomenei naudotis archyvo dokumentais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1959-01-28 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė 15 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-115 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai, archyvų įstatymo projektai, LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyriaus viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, žinios apie privatiems asmenims ir įstaigoms išduotus dokumentų nuorašus, pažymėjimus, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvystė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 923, ap. 1, b. 1558, l. 49 at., 50.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:36