O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-234 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS ARCHYVŲ VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-234

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius (1940-08-16–1940-08-25)

Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyrius (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944 m. liepos mėn.–1946-03-24)

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius (1946-03-25–1960-09-20)

Archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1960-09-21–1980-06-29)

Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1980-06-30–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Tarybos 1940-08-16 posėdyje buvo įsteigtas Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius.[1]

Nuo 1940-08-26 Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius pavadintas Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyriumi.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyrius buvo evakuotas Rusiją ir 1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m. liepos mėn. veikė Čkalove (dabar Orenburgas, Rusija).

1944 m. liepos mėn. Archyvų skyrius atkūrė veiklą Vilniuje.

Nuo 1946-03-25 Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyrius pavadintas Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriumi.

Archyvų skyriaus veiklą taip pat koordinavo TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausioji archyvų valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-09-21 nutarimu Nr.493 buvo panaikintas Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius ir įsteigta Archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1980-06-30 nutarimu Nr. 237 „Dėl Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkymo į Vyriausiąją archyvų valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos“ Archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pertvarkyta į Vyriausiąją archyvų valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[3]

Atkūrus 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, Vyriausioji archyvų valdyba buvo vadinama Vyriausiąja archyvų valdyba prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos.

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-04-18 nutarimu Nr. 114 vietoje Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos buvo įsteigta Lietuvos archyvų generalinė direkcija.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyrius – Vyriausioji archyvų valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos vadovavo mokslinei ir organizacinei-metodinei centrinių, miestų ir rajonų valstybinių bei žinybinių archyvų veiklai, rengė metodinius nurodymus archyvų veiklos ir raštvedybos klausimais, kontroliavo valstybinių archyvų fondų dokumentų būklę, saugojimą ir apskaitą, organizavo dokumentų naudojimą mokslo ir praktikos reikalams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-08-20 iš Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 703 bylas, įrašytas aprašuose Nr. 3s, Nr. 4s, Nr. 5 ir Nr. 6.

1968–1974 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 1117 bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1s, Nr. 2, Nr. 5.

1982–1990 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė 1159 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1s, Nr. 2, Nr. 3s, Nr. 4s, Nr. 5, Nr. 10.

1994-04-29 apyrašai Nr. 1s, Nr. 3s, Nr. 4s peršifruoti į apyrašus Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 1998-04-02 Lietuvos valstybės istorijos archyvui perdavė 13 bylų (istorijos archyvo pastato statybos dokumentai), kurios buvo įrašytos apyraše Nr. 2.

LCVA 2000-09-13 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 Vilniaus valstybinio archyvo 1941 m. bylą, kuri buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

2000 m. fonde buvo 7 apyrašai, 2977 bylos.

LCVA 2001-04-25 iš Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Lietuvos archyvų departamentas) perėmė 368 Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5.

2001 m. į apyrašus Nr. 1–Nr. 3 papildomai įrašyta 17 bylų bei patikslintas apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 5 įrašytų bylų skaičius.

LCVA 2008-12-01 iš Lietuvos archyvų departamento perėmė 2 bylas.

Iš viso fonde Nr. R-234 yra 7 apyrašai, 3362 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 dalis bylų mikrofilmuota.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios archyvų valdybos, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Archyvų skyriaus (valdybos) viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, metodiniai nurodymai archyvams, skyriaus ir valstybės archyvų darbo planai ir ataskaitos, gamybinių pasitarimų protokolai, valstybės archyvų komplektavimo planai ir jų slaptos raštvedybos patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, dokumentų naikinimo sąrašai, archyvų pasai ir stebėjimo bylos, darbuotojų, gavusių leidimus dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai, bylų nomenklatūros, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 506 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS vidaus reikalų ministerijos Vyriausiosios archyvų valdybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro įsakymai, Archyvų valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Archyvų skyriaus potvarkiai ir nurodymai valstybės archyvams, gamybinių bei metodinių pasitarimų, Mokslo tarybos, Metodinės komisijos, valdybos Kolegijos posėdžių protokolai, archyvų nuostatai ir pasai, archyvistikos vystymo perspektyviniai planai, archyvų darbo planai ir suvestinės darbo ataskaitos, straipsniai, recenzijos dokumentų katalogavimo klausimais, dokumentų rinkinių ir parodų rengimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, valstybės archyvų veiklos patikrinimo aktai ir stebėjimo bylos, žinios apie archyvų fondus, seminarų, konferencijų dokumentai, archyvų tarnautojų tarnybinės charakteristikos, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metų balansai, kapitalinės statybos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1573 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti archyvų darbuotojų sudaryti policijoje ir kalėjimuose tarnavusių asmenų, emigrantų, partizanų, karo belaisvių, Vermachto kariuomenės šauktinių, įvairių organizacijų ir sąjungų narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 83 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1954 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Ekspertinės tikrinimo komisijos (nuo 1981 m. – Centrinės ekspertizės ir tikrinimo komisijos) posėdžių protokolai, įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 122 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Ekspertinės tikrinimo komisijos (nuo 1981 m. – Centrinės ekspertizės ir tikrinimo komisijos) posėdžių protokolai, įmonių, įstaigų ir organizacijų dokumentų naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 685 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Archyvų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos rajonų ir miestų valstybinių archyvų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal archyvų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 231 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1951–1963 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Įstaigų, įmonių ir organizacijų stebėjimo bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos ministerijų, valdybų, Vilniaus miesto įstaigų, įmonių ir organizacijų raštvedybos tvarkymo ir archyvų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 162 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1946–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 923, ap. 1, b. 1558, l. 49 at., 50.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 537, l. 10.

[3] LCVA. F. R-855, ap. 2, b. 572, l. 2.

[4] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-05-10, Nr. 13, psl. 442.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS ARCHYVŲ VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDO NR. R-234 PAPILDYMĄ

2012- 04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fondą Nr. R-234 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-06-03 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-186.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-12-01 Dokumentų perdavimo aktu Nr. V6-354 / GF-10 perėmė 2 Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos bylas (Dokumentų perdavimo aktas yra fondo Nr. R-234 fondo byloje).

2012 m. bylos papildomai įrašytos į Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fondo Nr. R-234 apyrašo Nr. 2 tęsinį (bylų Nr. 1561–1562). Dokumentų chronologinės ribos 1988–1989 m.

Iš viso fonde Nr. R-234 yra 7 apyrašai, 3364 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos TSR centrinių valstybinių archyvų kontroliuojamų įstaigų, įmonių ir organizacijų – komplektavimo šaltinių sąrašai.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją – bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1988–1989 m.

Iš viso fondo Nr. R-234 apyraše Nr. 2 įrašyti 1575 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbieta Šimelevičienė

  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS ARCHYVŲ VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDO NR. R-234 APYRAŠO NR. 9 SUTVARKYMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2016-07-04 Nr. SA-17

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fondą Nr. R-234 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-06-03 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-188.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2016-03-17 aktu Nr. (3.7) V6-63/GF-3 Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė 4 sąlyginius vienetus Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos veiklos dokumentų. 2016 m. birželio mėn. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytos 3 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 2 tęsinį.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2016-03-22 aktu Nr. (3.7) V6-71/GF-4 Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Atleistų darbuotojų ilgo saugojimo asmens bylų apyrašą Nr. 9 ir į jį įrašytus 1318 sąlyginius vienetus.

2016 m. birželio mėn. apyrašas Nr. 9 buvo pertvarkytas: atrinktos Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylos, iš kitų darbuotojų asmens bylų atrinktos darbuotojų anketos, asmens kortelės, įsakymai darbo užmokesčio, atostogų (vaiko priežiūra) ir kt. klausimais ir sudarytos bendros bylos, pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudarytos ir į fondo Nr. R-234 naują apyrašą Nr. 9 įrašytos 49 bylos ir senas fondo Nr. R-234 apyrašas Nr. 9 (byla Nr. 50). Bylos apyraše susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Bylose Nr. 23–49 yra vidaus apyrašai.

Sudarytas Atleistų darbuotojų ilgo saugojimo asmens bylų apyrašo Nr. 9 Bylų naikinimo aktas.

Iš viso fonde Nr. R-234 yra 8 apyrašai, 3417 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti leidinio „Lietuvos TSR archyvų darbo klausimai (1918–1988). Įstatymų, normatyvinių aktų ir dokumentų archyvų istorijos klausimais rinkinys“ rankraštis, Lietuvos TSR archyvų įstatymo rengimo dokumentai, straipsnių apie Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo istoriją ir veiklą fragmentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1988–1990 m.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1578 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 9

 

Į apyrašą įrašytos Vyriausiosios archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylos bei darbuotojų asmens dokumentai (anketos, asmens kortelės, įsakymai darbo užmokesčio klausimais ir kt.).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:38