O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-236 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO ARCHYVO FONDĄ NR. R-236

2010-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto archyvas (1939 m. spalio mėn.– 1956-08-24)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1939 m. spalio mėn. sugrąžinus Vilnių Lietuvai, Vilniaus miesto archyvas tęsė veiklą. Vadovaujantis Vilniaus miesto burmistro 1939-12-01 įsakymu Nr. 39 Vilniaus miesto archyvas buvo perduotas Vilniaus miesto savivaldybės Sekretoriato žinion.[1]

Sovietų okupacijos metais, nuo 1940 m. lapkričio mėn. Vilniaus miesto archyvas tapo pavaldus Vilniaus miesto vykdomajam komitetui. Archyvo veiklai taip pat vadovavo Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyrius.

Nacių okupacijos 1941–1944 metais Vilniaus miesto archyvas veiklą tęsė, buvo pavaldus Vilniaus miesto savivaldybei. Vilniaus miesto burmistro 1941-07-05 raštu Nr. 136 buvo paskirtas Vilniaus miesto archyvo vedėjas.[2]

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai Lietuvoje, 1944-07-15 buvo paskirtas naujas Vilniaus miesto archyvo direktorius.[3] Archyvas tapo pavaldus Vilniaus miesto vykdomajam komitetui.

Nuo 1945 m. Vilniaus miesto archyvas buvo pavaldus Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Archyvų skyriui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriui.

Vilniaus miesto archyvas dokumentuose dar vadinamas Vilniaus miesto valstybiniu archyvu.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1956-08-24 nutarimu Nr. 417 „Dėl Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos archyvinių įstaigų tinklo reorganizavimo“ Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo, Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialo Kaune ir Vilniaus miesto valstybinio archyvo bazėje buvo organizuoti Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas, Lietuvos TSR centrinis valstybinis istorinis archyvas ir Kauno miesto valstybinis archyvas.[4]

Vilniaus miesto archyvas baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto archyvas kaupė, saugojo ir tvarkė dokumentus, vykdė dokumentų paiešką pagal įstaigų ir asmenų prašymus, sudarė sąlygas visuomenei naudotis archyvo dokumentais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus miesto archyvo fondas Nr. R-236 Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose įrašytas 1955 m.

1965-02-12 fonde buvo 650 neaprašytų bylų ir 5 kg pabirų dokumentų. 1966 m. sutvarkius dokumentus, buvo sudaryta 540 bylų, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 1s, Nr. 2 ir Nr. 3. Atrinkta naikinti 106 bylos ir 1,5 kg dokumentų, 20 bylų iškelta į kitus fondus.

1994-04-29 apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 1.

1996-03-26 patikslintas apyraše Nr. 3 įrašytų bylų skaičius – 416, 1996-04-20 į apyrašus Nr. 1–Nr. 3 papildomai įrašytos 3 bylos (seni apyrašai).

1996-12-29 sutvarkius neaprašytas bylas, buvo sudaryta 13 bylų, kurios įrašytos į naują apyrašą Nr. 4.

1998-12-01 ir 2000-09-28 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 3 bylos, kurios buvo atkeltos iš Vilniaus miesto vykdomojo komiteto fondo Nr. R-776 ir iš Lazdijų apskrities vykdomojo komiteto fondo Nr. R-307.

2001-11-22 į apyrašą Nr. 2 įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-236 yra 4 apyrašai, 572 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS vidaus reikalų ministerijos Archyvų valdybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus įsakymai ir potvarkiai, archyvo viršininko įsakymai veiklos klausimais, archyvo darbo planai, ataskaitos ir pasai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal  dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 46 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS vyriausiosios archyvų valdybos bei Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus įsakymai ir potvarkiai, archyvo viršininko įsakymai veiklos klausimais, archyvo darbo planai ir ataskaitos, gamybinių pasitarimų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, archyvo tarnautojų ir archyve dirbančių inteligentų bedarbių sąrašai bei algų lapai, dokumentų perdavimo į archyvą ir žinybinių archyvų patikrinimo aktai, piliečių prašymai išduoti pažymėjimus, fondų tvarkymo instrukcijos, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 96 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Žinybinių archyvų veiklos stebėjimo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos įstaigų, įmonių raštvedybos tvarkymo ir žinybinių archyvų veiklos stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigų ir įmonių veiklos pobūdį.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 417 apskaitos vienetų.  Dokumentų chronologinės ribos 1949–1954 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Skaitytojų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos skaitytojų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skaitytojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 415, ap. 3, b. 233, l. 4.

[2] LCVA. F. R-236, ap. 2, b. 3, l. 50.

[3] LCVA. F. R-236, ap. 2, b. 8a, l. 133.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 401, l. 110.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:39