O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-955 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR CENTRINIO VALSTYBINIO KINO-FOTO-FONODOKUMENTŲ ARCHYVO FONDĄ NR. R-955

2010-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas (1965-08-01–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko1965-07-29 įsakymu Nr. 126 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kino-foto-fonodokumentų skyriaus ir Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įrišimo-restauravimo dirbtuvių pagrindu nuo 1965-08-01 buvo įsteigtas Lietuvos TSR centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas.[1]

Archyvas buvo pavaldus Archyvų valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, nuo 1980-06-30 – Vyriausiajai archyvų valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[2]

Atkūrus 1990-03-11 Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę, archyvas tapo pavaldus Vyriausiajai archyvų valdybai prie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos ir buvo vadinamas Lietuvos centriniu valstybiniu kino-foto-fonodokumentų archyvu.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis kino-foto-fonodokumentų archyvas kaupė ir saugojo kino, foto, garso ir videodokumentus. Archyvas buvo atsakingas už šių dokumentų apskaitą, saugojimą, panaudojimą, techninę būklę, restauravimą, kopijavimą, archyvo darbuotojai fiksavo svarbesnius respublikos kultūros ir visuomeninio gyvenimo įvykius, rengė parodas. Pagal valstybinių archyvų užsakymus mikrofilmavo, restauravo bei įrišo dokumentus, gamino fotokopijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, vadovaudamasis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-10-29 įsakymu Nr. 62 dėl Lietuvos vaizdo ir garso archyvo reorganizavimo 2002-12-31, perėmė 585 Lietuvos TSR centrinio valstybinio kino-foto-fonodokumentų archyvo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

2009-03-17 iš apskaitos išbrauktos 28 ilgo saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 2, kuriame jos buvo įrašytos, bei 164 ilgo saugojimo bylos ir apyrašas Nr. 3, kuriame jos buvo įrašytos.

Iš viso fonde Nr. R-955 yra 1 apyrašas, 393 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1965–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko, archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Metodinės komisijos, Ekspertinės komisijos posėdžių bei gamybinių susirinkimų protokolai, metų darbo planai ir ataskaitos, archyvo pasai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, archyvo veiklos patikrinimo aktai, kino-foto-fonodokumentų būklės žinybiniuose archyvuose apžvalgos, pažymos, kontroliuojamų archyvų sąrašai, Lietuvos kino studijos siužetų peržiūros aktai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, bylų nomenklatūros, spec. lėšų sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 393 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1965–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-234, ap. 2, b. 639, l. 50.

[2] LCVA. F. R-855, ap. 2, b. 572, l. 2.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:47